Jak zapowiedzieli we wtorek organizatorzy spotkania, tegoroczny obóz odbędzie się pod hasłem „Szczecin Pomorz(ż)e Świętości”.
Celem organizowanych corocznie obozów dla gimnazjalistów i licealistów jest umożliwienie im poznania największych ośrodków naukowych, kulturowych czy gospodarczych Polski - podkreślił podczas spotkania z przedstawicielami szczecińskich mediów prezes Fundacji ks. Jan Drob. „Gimnazjaliści i licealiści poznają uczelnie, na których być może będą studiować, oswajają się z wielkomiejską atmosferą, poznają historię i kulturę regionu, ale też odpoczywają” - dodał.
W organizację obozu oprócz archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej zaangażowały się szczecińskie uczelnie wyższe, magistrat, zachodniopomorskie urzędy marszałkowski i wojewódzki.
Uczestnicy obozu będą przebywać w Szczecinie od 17 do 28 lipca. Jak powiedziała zastępca dyrektora obozu Katarzyna Kieler, w tym czasie stypendyści będą m.in. uczestniczyć w codziennych nabożeństwach, ale też przygotują w tamtejszym amfiteatrze koncert.
Fundacja corocznie w czasie letnich wakacji zaprasza swoich stypendystów - młodych ludzie pochodzących z wiosek i małych miasteczek - na obóz formacyjno-integracyjny organizowany w dużym mieście. Podobne obozy zorganizowano już - począwszy od 2003 roku - w Krakowie, Warszawie, Łodzi, Trójmieście, Poznaniu, Wrocławiu i Aglomeracji Śląskiej.
W tym roku Fundacja zaprosiła także 900 stypendystów studentów do Przemyśla.
Fundacja "Dzieło Nowego Tysiąclecia" została powołana w 2000 roku po pielgrzymce Jana Pawła II do Polski. Jej celem jest upamiętnianie pontyfikatu Jana Pawła II i promowanie jego nauczania poprzez realizację programu stypendialnego dla najbardziej utalentowanej młodzieży pochodzącej z ubogich polskich wsi i małych miast.
Obecnie Dundacja finansuje 2,5 tys. stypendiów. Środki na nie pochodzą ze zbiórki podczas organizowanego przez Fundację ogólnopolskiego Dnia Papieskiego.(PAP)