Pracownię terapii dźwiękiem otwarto w piątek wZespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Sosnowcu. Niepełnosprawne dzieci będą się w niej uczyć percepcji otaczającego świata i orientacji przestrzennej.

Pracownia została wyposażona w specjalistyczny sprzęt do odtwarzania, odsłuchiwania i emisji dźwięków. Sosnowiecka sala została opracowana i wykonana przez naukowców z Politechniki Poznańskiej pod kierunkiem prof. Franciszka Tomaszewskiego. Pracownia będzie służyła niepełnosprawnym uczniom szkoły z wadami wzroku, słuchu oraz dzieciom objętym wczesnym wspomaganiem rozwoju.

Wykorzystanie dźwięków dużego miasta do kształcenia orientacji przestrzennej to metoda opracowana pod kierownictwem prof. Edwarda Hojana z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Aby móc zrozumieć otaczający świat, dziecko musi nauczyć się rozpoznawać jego dźwięki. Dźwięk zawsze jest traktowany jako coś mniej ważnego niż dotyk czy też spostrzeganie wzrokowe, jako zaledwie ich uzupełnienie.

,,Tymczasem dotyk i słuch doskonale się uzupełniają, słuch jest przecież zmysłem dalekosiężnym, odbierającym bodźce ze wszystkich stron, i podobnie jak zmysł wzroku odbiera wrażenia w sposób permanentny. Potężna biblioteka dźwięków posłuży do zabawy i nauki- wyjaśniaKrzysztof Polaczkiewicz w Wydziału Informacji i Promocji Miasta.

W nowej pracowni dzieci otrzymają zarówno proste sygnały, jak również skomplikowane ,,panoramy dźwiękowe . Po ich zrozumieniu i utrwaleniu łatwiej będzie przejść do nauki funkcjonowania i orientowania się w otaczającej rzeczywistości i przestrzeni.

Głównym celem projektu było przekazanie nauczycielom profesjonalnego i kompletnego narzędzia do pracy z dziećmi z niepełnosprawnością złożoną, z niedosłuchem oraz niewidomymi. Do tej pory nie stworzono kompleksowej metody wykorzystującej sygnały akustyczne do przywracania sprawności dzieci z niepełnosprawnością złożoną. Partnerem projektu jest Fundacja ArcelorMittal Poland.

W skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu wchodzą: Szkoła Podstawowa nr 44 im. M. Grzegorzewskiej, Gimnazjum nr 23 oraz Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy. Placówka prowadzi szeroką działalność opiekuńczo-wychowawczą. Podopieczni korzystają m.in. z pomocy psychologa, logopedy, dogo- i hipoterapii, zajęć sportowych i różnych pracowni, np. gospodarstwa domowego i ceramiki.(PAP)

kon/ mab/