Przedstawiciel MEN zaznaczył, że takie rozwiązanie zmniejszyłoby obciążenie zarówno dla budżetów samorządów, jak i dla rodziców.

Propozycja ta jest konsekwencją zapowiedzi premiera Donalda Tuska, który podsumowując 100 dni rządu mówił, że Rada Ministrów chce w 2013 r. uruchomić pomoc dla przedszkoli w formie subwencji lub dotacji z budżetu państwa.

Według premiera poziom odpłatności za przedszkole nie powinien być dewastujący dla kieszeni rodziców. Mówił, że projekt wspomożenia przez państwo rodziców dzieci, które korzystają z przedszkoli, powinien być gotowy do końca wiosny, gdy konstruowany będzie budżet na 2013 r. Tusk tłumaczył, że chodzi o to, by "jednoznacznie ustanowić możliwie niski pułap nakładów, jakie ponoszą rodzice".

Minister edukacji Krystyna Szumilas pytana na konferencji prasowej m.in. o to, na jakim etapie są prace nad objęciem dotacją z budżetu państwa wychowania przedszkolnego, odparła, że nie ma jeszcze założeń do projektu budżetu państwa na 2013 rok.

"Tradycyjnie subwencja jest naliczana w zależności od liczby uczniów, którzy we wrześniu roku poprzedzającego rozpoczynają edukację szkolną. Czyli w zależności od tego, ilu uczniów będzie w szkołach samorządowych 1 września 2012 r., naliczana będzie subwencja na 2013 r. Z tego co widać liczba uczniów w systemie maleje i jest to tendencja, która utrzymuje się od kilku lat" - powiedziała Szumilas.

"Jeśli chodzi o dofinansowanie edukacji przedszkolnej z budżetu państwa, jesteśmy na końcowym etapie przygotowania założeń" - zaznaczyła. Dodała, że gdy tylko założenia będą gotowe, to MEN poinformuje o tym.

Obecnie prowadzenie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach oraz tzw. innych form wychowania przedszkolnego, czyli np. ognisk przedszkolnych, należy do zadań własnych gmin i finansowane jest z ich dochodów własnych. Część małych przedszkoli korzysta też ze wsparcia ze środków unijnych.

W Sejmie są trzy projekty zakładające finansowanie przedszkoli - tak jak szkół - z subwencji oświatowej. Dwa z nich to projekty obywatelskie: jeden przygotował ZNP, drugi ruch rodziców "Ratuj maluchy!" (w projekcie tym jest też zapis o odejściu od wprowadzania obniżania wieku obowiązku szkolnego). Trzeci projekt przygotował PSL. Wszystkie są po pierwszym czytaniu. (PAP)

joko/ dsr/ son/ gma/