Samorządowcy zwrócili też uwagę na nierówne traktowanie podmiotów i zaproponowali zrównanie liczby dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych. Zdaniem ZMP niepotrzebne są również zapisy zakazujące pójścia do jednej klasy dzieciom urodzonym w różnych miesiącach. Więcej>>