Współdziałanie ma na celu promowanie edukacji techników energetyków oraz górników odkrywkowych i jest odpowiedzią na powstającą lukę pokoleniową w tych zawodach.
- Cieszę się, że podejmowane są działania, które mają zapewnić młodemu pokoleniu dobrą przyszłość - zdobycie wykształcenia technicznego i możliwość pracy w wiodących firmach. Tauron zapewnia energię dla polskiej gospodarki. Teraz pomoże również wykształcić młode kadry, które będą w przyszłości gospodarkę, w tym także infrastrukturę, rozwijać. Energetyka ma ścisły związek z infrastrukturą i budownictwem. Jestem przekonany, że wszyscy uczniowie klas patronackich, dzięki współpracy szkół z Tauronem, poznają najnowsze technologie i znajdą swoją drogę zawodową w obszarach związanych z infrastrukturą i energetyką – powiedział minister Andrzej Adamczyk.

 

Na mocy podpisanych porozumień, pod patronatem firmy, w Zespole Szkół w Libiążu powstanie klasa o profilu technik energetyk, a w Zespole Szkół w Krzeszowicach - technik górnik odkrywkowy.

 

W ramach działań promujących kształcenie, we współpracy ze szkołami, realizowane będą inicjatywy dotyczące wspierania kadry dydaktycznej oraz unowocześnianie procesów i programów kształcenia, a także wzajemnego prezentowania i promowania osiągnięć. Dla uczniów przewidziano praktyki zawodowe w spółkach grupy, możliwość uczestnictwa w panelach dyskusyjnych dotyczących najnowszych osiągnięć technologicznych w energetyce, a także korzystanie z zasobów edukacyjnych firmy. Najzdolniejsi absolwenci klas patronackich będą mieli możliwość podjęcia pracy w spółkach grupy.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

kom/ kkr/