Wśród nich są tacy, którzy przeprowadzili wiele projektów; ta grupa ciągle rośnie.

„Uczniowie chętnie, niezależnie od wieku, uczestniczą w projektach, w których wykorzystywane są nowe technologie. Od nauczycieli wiemy, że przy takich projektach chętnie pracują nie tylko ci uczniowie, którzy zawsze są aktywni na lekcjach, ale także ci, którzy na co dzień są wycofani, czują się słabsi od innych. Tutaj nagle rozkwitają. To jeden z powodów dlaczego warto zachęcać nauczycieli do brania udziału w naszym programie” - powiedział PAP dyrektor polskiej Narodowej Agencji Programu e-Twinning Tomasz Szymczak.

Jak podkreślają eksperci i nauczyciele, uczestniczący w odbywającej się w Lizbonie dorocznej międzynarodowej konferencji programu eTwinning, uczniowie pracujący wspólnie w ramach międzynarodowych projektach chętniej uczą się języków obcych. Traktują naukę np. języka angielskiego nie jak naukę jeszcze jednego przedmiotu szkolnego, ale jak cenne narzędzie do porozumiewania się z ludźmi na całym świecie.

„Program eTwinning to korzyść nie tylko dla uczniów, ale i dla nauczycieli. Większości osób wydaje się, że gdy w grę wchodzą nowe technologie i języki obce, to musi to dotyczyć tylko najmłodszych nauczycieli. Z naszych doświadczeń wynika, że nauczyciele zaangażowani w eTwinning są w każdej grupie wiekowej” - powiedział Szymczak. Według niego, wielu starszych nauczycieli, gdy odkryło, jakie efekty pracy z uczniami daje progra, zaczęło uczyć się języków obcych i zdobywać kompetencje cyfrowe.

Z danych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji wynika, że w Programie eTwinning biorą chętnie udział nie tylko nauczyciele w różnym wieku, ale także z różnych typów szkół. „Jest pewna przewaga nauczycieli języków obcych i nauczycieli przedmiotów ścisłych, dlatego namawiamy nauczycieli, by w ramach pracy nad projektami tworzyć zespoły nauczycieli, w których znajdują się nauczyciele innych przedmiotów. W takich zespołach nauczyciele wzajemnie pomagają sobie i wzajemnie się inspirują” - dodał Szymczak.

„Bardzo pomogła mi nauczycielka z Rumunii, z którą realizowałam swój pierwszy międzynarodowy projekt. Miała doświadczenie w realizacji takich projektów. Nauczyła mnie jak przygotowuje się projekt, jak się go prowadzi, nauczyła mnie posługiwać się technologiami ITC w realizacji projektu” - powiedziała PAP Jolanta Okuniewska, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego w klasach I-III w Szkole Podstawowej nr 13 im. Komisje Edukacji Narodowej w Olsztynie.

„Moja szkoła przez dwie edycje zaangażowana była w program Comenius. To był impuls, do pójścia dalej. Gdy druga edycja Comeniusa zakończyła się zaczęłam szukać dalej w internecie i tak trafiłam na eTwinning. Przez rok zastanawiałam się czy wziąć w tym udział, czy nie. W końcu zarejestrowałam się, w ten sposób trafiłam na swoją pierwszą partnerkę w Programie eTwinning” - opowiadała Okuniewska, która do tej pory zrealizowała 12 projektów międzynarodowych. Za ubiegłoroczny, realizowany wspólnie z nauczycielkami z Rumunii i Portugalii, nagrodzona została w Lizbonie. „Projekty to moja ulubiona metoda pracy z uczniami” - dodała.

Tak samo, o projektach, jako ulubionej formie pracy, mówi Małgorzata Pawlik-Podgórka, nauczycielka fizyki w Miejskim Zespole Szkół w Gimnazjum nr 1 w Czeladzi, również nagrodzona w Lizbonie. „Od czterech, pięciu lat pracuję z uczniami metodą projektów. Nagrodzony projekt był moim pierwszym międzynarodowym projektem, jednocześnie pierwszym realizowanym w języku obcym” - zaznaczyła Pawlik-Podgórska. Jak mówiła, od swoich bardziej doświadczonych partnerów – nauczycieli z Grecji, Hiszpanii, Francji, Turcji i Słowenii – nauczyła się jak otworzyć swoich uczniów na rówieśników z innych krajów i na kontakty z nimi.

Międzynarodowy program eTwinning został zainaugurowany w 2005 r. przez Komisję Europejską. Celem przedsięwzięcia jest promowanie szkolnej współpracy w Europie, która przebiega przy użyciu technologii ICT.

W ramach projektu działają specjalne strony internetowe (np. www.etwinning.net oraz www.etwinning.pl), na których znaleźć można informacje o szkołach uczestniczących w programie i dane kontaktowe do koordynatorów programu. Aby zarejestrować szkołę do programu, należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.etwinning.net Strony pomagają nauczycielom znaleźć partnerów w innych krajach do wspólnej realizacji projektów.

ETwinning jest częścią unijnego programu Comenius i co roku otrzymuje dofinansowanie w wysokości około 10 mln euro. Program nie służy do finansowania projektów indywidualnych, lecz oferuje nauczycielom i uczniom narzędzia i wsparcie, takie jak portal eTwinning oraz seminaria dla nauczycieli.

We wszystkich państwach UE, a także w Chorwacji, Islandii, Norwegii, Turcji, Szwajcarii i Macedonii działają Narodowe Biura Akcji eTwinning (w Polsce zadanie to powierzono Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji), które propagują ten program, organizują szkolenia i oferują wsparcie za pośrednictwem internetu i telefonu.

W przeprowadzonym niedawno badaniu stwierdzono, że eTwinning jest prostym i efektywnym pod względem kosztów sposobem na nawiązywanie przez szkoły międzynarodowej współpracy. Ustalono również, że nauczyciele zaangażowani w program eTwinning doskonalili swoje umiejętności, pogłębiali kontakty z uczniami i rozwijali swoje kontakty zawodowe. Uczniowie czuli się bardziej zmotywowani i lepiej radzili sobie z pracą w zespole.

W ramach nowego programu Erasmus dla wszystkich, którego realizacja rozpocznie się w 2014 r., Komisja zaproponowała rozwinięcie programu eTwinning jako platformy dla wszystkich szkół, które pragną współpracować przy wsparciu UE, niezależnie od dzielących je granic.

Program eTwinning przyczynia się do realizacji celów UE polegających na poprawie umiejętności cyfrowych i partnerskim uczeniu się poprzez współpracę. Jeszcze w tym roku Komisja opublikuje strategię dotyczącą otwartej edukacji, aby usprawnić system edukacji oraz rozwój umiejętności z pomocą nowych technologii i zasobów otwartej edukacji.

Na początku tego miesiąca Komisja zainaugurowała program „eTwinning Plus”, dzięki któremu sieć współpracy objęła także szkoły w Armenii, Azerbejdżanie, Gruzji, Mołdawii i na Ukrainie. Komisja planuje też stopniowo rozszerzać program, tak aby dołączyły do niego państwa południowego sąsiedztwa, rozpoczynając od Tunezji. (PAP)

dsr/ abe/