Nagrodą dla zwycięzcy jest możliwość nieodpłatnego studiowania w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie, zakwaterowanie w mieszkaniach należących do uczelni oraz stypendium w wysokości 200 zł miesięcznie przez cały okres studiów. Rzecznik Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Przemysław Pawlak podkreślił, że laureat I miejsca będzie otrzymywał stypendium niezależnie od tego, na jakiej uczelni będzie studiować.
Zauważył też, że udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Państwie i Prawie ułatwia finalistom oraz laureatom podjęcie studiów poza postępowaniem kwalifikacyjnym także na innych uczelniach w kraju, m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tomasz Pilikowski po otrzymaniu nagrody powiedział, że zajęcie pierwszego miejsca to dla niego wielki sukces, a przygotowania do olimpiady wymagały sporego nakładu pracy. "Na szczęście udało się. Cel został osiągnięty, a włożona praca i wysiłek zostały nagrodzone. Najbardziej stresujące było dla mnie oczekiwanie przed drugą, ustną częścią - powiedział laureat I miejsca, uczeń V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie. Jak wyjawił, ważną dla niego rzeczą jest to, że olimpiada ułatwi mu dostanie się na studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. "Zdobyte doświadczenie będę mógł także wykorzystać na maturze oraz podczas studiów prawniczych" - dodał. Przypomniał też, że w ubiegłym roku zajął w finale olimpiady II miejsce. Drugą lokatę w tegorocznym finale olimpiady zajęła Lucyna Bujok z Rybnika, a trzecie miejsce przypadło Barbarze Masłowskiej z Krakowa. Kolejne miejsca zajęli: Filip Kasperowicz i Paulina Kuśnierz - oboje także z Krakowa. Laureatka drugiego miejsca będzie mogła również nieodpłatnie studiować w Wyższej Szkole Prawa i Administracji. Otrzyma także nieodpłatne zakwaterowanie. Zajęcie miejsc od 3. do 5. pozwoli na nieodpłatne studia na tej uczelni. Organizatorem olimpiady po raz czwarty była Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Rzeszowie, wspólnie z Podkarpackim Kuratorium Oświaty. W finale olimpiady uczestniczyło 30 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. W eliminacjach do finału brało udział prawie 4 tys. osób z całej Polski.
Najliczniej reprezentowane było województwo małopolskie, skąd na finał olimpiady do Rzeszowa przyjechało 18 uczniów. W zmaganiach brała udział także młodzież z województw: podkarpackiego, dolnośląskiego, a także z Warszawy, Rybnika, Olkusza i Koszalina. Laureatom olimpiady nagrody wręczyli: rektor uczelni prof. Jerzy Posłuszny - podkreślił on, że gratulacje należą się również nauczycielom, którzy doskonale przygotowali swoich uczniów - a także wykładowca uczelni prof. Andrzej Zoll i przewodniczący Komisji Centralnej Olimpiady prof. Andrzej Witkowski. Uczestnicy finału olimpiady najpierw rozwiązywali test, a później odpowiadali ustnie.
Test składał się z 50 pytań dotyczących różnych zagadnień z prawa cywilnego, karnego, administracyjnego i z socjologii prawa, a także z zakresu prawa międzynarodowego, prawa UE oraz praw człowieka. Na rozwiązanie testu uczestnicy mieli godzinę. Do drugiej, ustnej części finału przeszło tylko 10 osób, które zdobyły najwięcej punktów za test. W części ustnej finaliści musieli odpowiedzieć na trzy wylosowane pytania, a odpowiedzi oceniała Komisja Centralna. W jej skład weszli specjaliści z zakresu prawa i państwa, m.in. prof. Andrzej Witkowski, prof. Zbigniew Czarnik oraz przedstawiciel Podkarpackiego Kuratorium Oświaty. Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W tym roku do pierwszego stopnia olimpiady przystąpiło prawie 4 tys. młodych ludzi z ponad 230 szkół w 15 województwach.
Honorowy patronat nad olimpiadą objął minister sprawiedliwości, a merytoryczną opiekę pełni Rada Programowa pod przewodnictwem prof. Zbigniewa Ćwiąkalskiego. W jej skład wchodzą wykładowcy Wyższej Szkoły Prawa i Administracji.(PAP)