Jak mówiła, oprócz domykania projektów z programu Innowacyjna Gospodarka jej resort skupi się też na organizowaniu nowych konkursów, finansowanych z "nieco opóźnionego" - jej zdaniem - programu Polska Cyfrowa 2014-2020. "Pozwolą one na rozdysponowanie środków na strategiczne projekty, jak powszechny dostęp do internetu, ale także wiele związanych z potrzebami społecznymi – głównie edukacyjnymi. Kilka projektów dotyczyć ma ochrony danych osobowych, stworzenia dobrych warunków do budowania usług administracji, udostępniania danych publicznych do ponownego wykorzystania" - mówiła Streżyńska dodając, że projekt ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji publicznej, już przyjęty przez rząd, trafi do Sejmu "lada dzień".

RPO: przekazywanie szkół może naruszać prawo do nauki>>

Szefowa MC podkreśliła, że prowadzi współpracę z Ministerstwem Edukacji Narodowej ws. wprowadzenia do szkół - też podstawowych - powszechnego nauczania programowania, które miałoby uczyć młodzież m.in. systematycznego myślenia, a także dostarczyć jej umiejętności na coraz nowocześniejszym rynku pracy. Zapowiedziała też, że z MC jako pierwsza pod obrady Sejmu trafi nowelizacja ustawy o wspieraniu rozwoju sieci i usług telekomunikacyjnych (tzw. megaustawa), związana z wizytą papieża Franciszka na Światowych Dniach Młodzieży 2016 w Krakowie. Tzw. "nowela franciszkańska" ma trafić do Sejmu na przełomie roku. Ma ułatwić organizację wielkich imprez masowych poprzez trwałą rozbudowę sieci i budowę sieci tymczasowych. "Spodziewamy się 3 mln młodych ludzi z całego świata, z których każdy przywiezie ze sobą telefon komórkowy i pewnie tableta. Sieć w związku z tym bardzo łatwo wypełnia się ruchem, infrastruktura telekomunikacyjna tego nie wytrzyma. Chodzi o to, żebyśmy podołali zapotrzebowaniu młodzieży, która będzie nas oceniała po tym, jak wytrzyma to nasza sieć" - zaznaczyła Streżyńska. Wśród innych zadań wymieniała m.in. opracowanie i wdrożenie krajowego programu ochrony cyberprzestrzeni oraz wdrożenie unijnej dyrektywy o cyberbezpieczeństwie, nad którą prace dobiegają już końca. Zaznaczyła przy tym, że Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji "zaledwie dotknęło zagadnień cyberbezpieczeństwa", dlatego dla przyspieszenia tych działań zostanie powołany specjalny wiceminister. (PAP)
 

Przepis o środkach na edukację dzieci niepełnosprawnych pozostaje>>