Zawarcie porozumień między przedstawicielami powiatów a MRiRW jest odpowiedzią na zgłoszoną wcześniej propozycję szefa resortu rolnictwa w sprawie przejęcia tych szkół. Docelowo ministerstwo chce przejąć 60 placówek oświatowych.

"Cieszę się, że kolejne przejmowane szkoły rolnicze włączą się w proces przygotowania kadr na potrzeby sektora rolno-spożywczego, a także w istniejący system wiedzy rolniczej, współtworzony przez 47 resortowych szkół rolniczych" - podkreślił Krzysztof Jurgiel.
Minister powołując się na dotychczasowe doświadczenia w zarządzaniu szkołami resortowymi, zaznaczył, że ich oferta edukacyjna jest różnicowana w zależności od potrzeb lokalnego rynku pracy oraz predyspozycji i zainteresowań młodzieży. Wyraził też nadzieję, że samorządy powiatowe będą nadal wspierały działania promujące tego rodzaju placówki.

W szkołach rolniczych jest obecnie 27 kierunków kształcenia. Największym zainteresowaniem cieszą się kierunki mechanizacji i agrotroniki oraz specjalności weterynaryjne. Ponadto młodzież uczy się chętnie na kierunkach gastronomicznych.
W szkołach rolniczych aktualnie kształci się 10 tys. młodych ludzi, prowadzone są również kursy dla dorosłych, z których korzysta rocznie ok. 2 tys. osób.
Szkoły rolnicze zostały w 1998 r. przekazane z resortu rolnictwa do samorządów powiatowych, od 2006/2007 rozpoczął się proces odzyskiwania szkół. Są one finansowane poprzez ministerstwo rolnictwa z budżetu państwa. (PAP)