Odpowiedź MEN przytacza Serwis Samorządowy PAP.
- Ze względu na fakt, że w gminie Hanna brak jest obecnie nauczycieli zatrudnionych na podstawie ustawy - Karta Nauczyciela, dotychczasowe zasady obliczania wskaźnika Di, spowodowałyby trudność z naliczeniem dla niej kwoty subwencji oświatowej - tłumaczy resort edukacji - W najlepszym wypadku gmina Hanna otrzymałaby w 2014 r. subwencję oświatową stanowiącą ok. 20 proc. subwencji z 2013 r. - szacuje.
Podkreśla przy tym, że zmiana spornego wskaźnika Di nie jest podyktowana interesem gminy, a uczniów, którzy uczęszczają do szkół na jej terenie. Więcej>>

O zarzutach ZNP pisaliśmy tutaj>>