W piątek Centralna Komisja Egzaminacyjna ujawniła wyniki sprawdzianu; swoje indywidualne wyniki poznali też uczniowie.
"Bardzo nas cieszą te wyniki, dlatego, że po raz pierwszy postawiliśmy na umiejętności złożone. Chodziło nie tylko o to, żeby sprawdzić wiedzę dzieci, ale o to, by sprawdzić czy umieją z niej korzystać. Ten egzamin był inny niż w latach ubiegłych" - powiedziała minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska po przedstawieniu wyników sprawdzianu.
Tegoroczni uczniowie VI klas szkół podstawowych są pierwszym rocznikiem, który od I klasy uczy się zgodnie z nowa podstawą programową kształcenia ogólnego i pisał sprawdzian w nowej formule.
Sprawdzian składał się z dwóch części. Pierwsza z nich sprawdzała wiadomości i umiejętności z języka polskiego i z matematyki, w tym wykorzystywanie wiadomości i umiejętności z tych przedmiotów w zadaniach osadzonych w kontekście historycznym lub przyrodniczym. Drugą częścią sprawdzianu był test z wybranego przez ucznia języka obcego.
Przystąpienie do sprawdzianu jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Szóstoklasiści, którzy nie mogli napisać go 1 kwietnia, muszą to zrobić w drugim - dodatkowym terminie - 1 czerwca.
Wynik sprawdzianu nie ma wpływu na przyjęcie ucznia do gimnazjum rejonowego; w przypadku wyboru innej szkoły wynik może zdecydować czy będzie się on uczył w wybranej szkole.
Zaświadczenia wydane przez CKE z wynikiem uzyskanym ze sprawdzianu uczniowie dostaną 26 czerwca wraz ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej. (PAP)


Za długo, za wcześnie - rodzice narzekają na sprawdzian szóstoklasisty>>