"Nowoczesna szkoła to szkoła, w której dzieci uczą się myślenia, analizowania i wyciągania wniosków, ale to jest też szkoła, która uczy na bazie doświadczenia. Bo kiedy dziecko samodzielnie zaprojektuje doświadczenie, przeprowadzi je i wyciągnie z niego wnioski, wtedy zdobywa wiedzę, którą trwale pamięta" - powiedziała w czwartek minister edukacji Krystyna Szumilas, inaugurując pilotaż projektu w jednej z warszawskich szkół.

Projekt, którego realizacją zajmie się Centrum Nauki Kopernik (CNK), ma początkowo objąć ok. 1,3 tys. nauczycieli z całej Polski, a jego efektem będzie "opracowanie, przetestowanie i zarekomendowanie MEN wyposażenia szkolnej pracowni przyrody dla szkoły podstawowej". Koszt pilotażu wyniesie ok. 2,5 mln zł, a po jego udanej realizacji MEN zapowiada poprawę jakości edukacji przyrodniczej we wszystkich szkołach podstawowych w Polsce.

"Przewrót kopernikański" w polskich szkołach ma być finansowany z pieniędzy Unii Europejskiej. "W następnej perspektywie (lata 2014-2020 - PAP) chcemy wydać ok. 1,5 mld zł na doposażenie szkół podstawowych w pracownie komputerowe, na szkolenie nauczycieli i na unowocześnienie szkoły" - zapowiedziała Szumilas.

W ramach pilotażu podczas 30 warsztatów nauczyciele mają poznać metodę nauczania, która skutecznie aktywizuje uczniów i pozwala im samodzielnie zdobywać wiedzę np. z biologii lub chemii. Nauczyciele mają też dowiedzieć się jak stawiać hipotezy w pracy z uczniami, przeprowadzać doświadczenia, dokonywać obserwacji i wyciągać z nich wnioski. Ponadto mają też uczestniczyć w 80 warsztatach w specjalistycznych laboratoriach Centrum Nauki Kopernik.

Centrum zapowiada też, że dla szkół podstawowych przygotuje trzy rodzaje zestawów edukacyjnych (łącznie 750 zestawów materiałów i opisów doświadczeń do wykorzystania przez nauczyciela i ucznia), które trafią do szkół. W trakcie warsztatów nauczyciele dowiedzą się, jak przeprowadzać lekcje z wykorzystywaniem takich zestawów. W projekcie w szczególności zostaną uwzględnione potrzeby i możliwości edukacyjne uczniów klas IV-VI.

Mimo że projekt skierowany jest do nauczycieli to jego ostatecznymi beneficjentami - jak podkreślił dyrektor Centrum Nauki Kopernik Robert Firmhofer - będą uczniowie, dla których lekcje przyrody będą prowadzone nowymi metodami – z wykorzystaniem zestawów edukacyjnych, ćwiczeń i doświadczeń. "W projekcie tym chodzi nam nie tylko o lepsze i bardziej efektywne nauczanie przyrody, ale także uczenie takich kompetencji jak umiejętność krytycznego myślenia, formułowania i rozwiązywania problemów oraz współpracy między uczniami" - przekonywał Firmhofer, dodając, że pierwsze efekty "przewrotu" będą widoczne w 2015 r.

W większości polskich szkół lekcje chemii, fizyki, biologii czy geografii - jak podaje centrum - to wciąż głównie wykłady nauczycieli, referaty uczniów i praca z podręcznikiem. Natomiast mało jest miejsca na samodzielną analizę i dochodzenie do wniosków poprzez eksperymentowanie. Główne przyczyny to brak pomocy dydaktycznych, niewystarczających funduszy na doposażenie pracowni i przyzwyczajenie części nauczycieli do pasywnych form nauczania. "Przewrót kopernikański" ma to zmienić.