"Decyzję o inicjatywie podjęliśmy, kiedy z prośbą o pomoc zwróciły się do nas wielodzietne rodziny. Usłyszeliśmy, że nie stać ich na zakup czterech kompletów podręczników za kilkaset złotych każdy. Zorientowaliśmy się, że problem jest szerszy, dlatego pomyśleliśmy o wypożyczalniach podręczników" - powiedział PAP prezes Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Bona Fides, Grzegorz Wójkowski.
Pomysł utworzenia wypożyczalni podręczników w mieście znalazł się w projekcie uchwały intencyjnej przygotowanej przez członków Stowarzyszenia. "Musimy zebrać 500 podpisów mieszkańców Katowic, żeby projekt został poddany pod głosowanie radnych" - wyjaśnił Wójkowski.

Członkowie Stowarzyszenia chcą, aby wypożyczalnie podręczników działały przy bibliotekach szkolnych i żeby mogły z nich korzystać dzieci z rodzin najuboższych i wielodzietnych. W projekcie uchwały nie określili szczegółowo grupy docelowej, ponieważ - ich zdaniem - powinien się tym zająć Urząd Miasta w porozumieniu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
Jak dotąd pod projektem uchwały w sprawie wdrożenia programu udostępniania uczniom podręczników szkolnych poprzez działającą w Katowicach sieć bibliotek szkolnych zebrali ok. 300 podpisów.}
Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Bona Fides jest organizacją pozarządową, której celem jest m.in. edukacja w zakresie praw obywatelskich, zwiększenie dostępu do informacji publicznej, kontrola wydatków publicznych, przeciwdziałanie korupcji w instytucjach publicznych, rozwój społeczności lokalnych.(PAP)

ktp/ hes/