W ocenie ekspertów czasem brakuje im wiedzy, a często umiejętności korzystania z niej i zdawania egzaminów. Uczniowie nie czytają dokładnie poleceń, źle organizują sobie pracę lub przystępują do niej w ogóle bez planu, brakuje im umiejętności syntezy, czasem wiedzy ogólnej, popełniają też dużo błędów.
O tym, jak podnieść poziom matur mówili podczas środowej konferencji prasowej w Katowicach specjaliści z Uniwersytetu Śląskiego i egzaminatorzy. Zasiadająca w maturalnych komisjach egzaminacyjnych dr Danuta Krzyżyk z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego wskazywała najczęstsze błędy z języka polskiego.
„Maturzyści mają problemy z orientacją w kompozycji tekstu, czytaniem globalnym i szczegółowym, czytaniem wszystkich wątków. Przypadkowo reagują na polecenia, są liczne błędy językowe, stylistyczne, słowotwórcze typu +Telimena była kokieterką+. Jest też zjawisko niepokojące – tendencja do wulgaryzacji języka, wynikające z braku świadomości językowej – ktoś np. pisze +Judym olał Joasię+. Inne problemy to chaos myślowy, urwane zdania czy błędy ortograficzne – to wręcz niewiarygodne, w ilu wariantach można napisać błędnie słowo +mężczyzna+” – wyliczała.
Jak poinformowała wicedyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie Jadwiga Brzdąk, poziom wiedzy polskich maturzystów nie jest porównywany z wiedzą ich rówieśników w innych krajach. „Nie odnosimy się do egzaminów w Europie czy na świecie – nie uczestniczymy w badaniach międzynarodowych na tym poziomie. Zawsze powinniśmy jednak dążyć do stawiania sobie poprzeczki wyżej. Rzeczywiście maturzystom brakuje czasem nie tyle wiedzy, co umiejętności zdawania egzaminów” – powiedziała.
Aby lepiej przygotować licealistów do matury i studiów, Uniwersytet Śląski rozpoczął właśnie projekt adresowanych do nich zajęć pod nazwą „Uniwersytet Śląski Maturzystów”. Zajęcia będą się odbywać w formie warsztatowej, w oparciu o tzw. metodę blended learning, polegającą na łączeniu różnych narzędzi i metod nauczania. Będą to więc wykłady, ćwiczenia z warsztatami, techniki ułatwiające zapamiętanie, powtórki, z wykorzystaniem narzędzi sprzyjających uporządkowaniu materiału.
Warsztaty, obejmujące 10 przedmiotów maturalnych: język polski, matematykę, język angielski, niemiecki, historię, wiedzę o społeczeństwie, biologię, chemię, fizykę i geografię, będą prowadzone na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Zapisy trwają do 25 stycznia, same zajęcia od lutego do końca kwietnia.
„Uniwersytet staje się coraz bardziej instytucją pożytku publicznego, dobrem, z którego zasobów mogą korzystać nie tylko studenci i pracownicy. Takie warsztaty dają licealistom możliwość bezbolesnego zweryfikowania wiedzy przez kogoś z zewnątrz, pozwalają poznać uczelnię, upewnić się co do planowanego kierunku studiów” – podkreślił prorektor ds. kształcenia i studentów Uniwersytetu Śląskiego prof. Ryszard Koziołek. (PAP)

lun/ abe/ mag/