W wyniku nieskoordynowanych i nieefektywnych działań instytucji państwowych emigranci mogą stracić łączność z krajem i nie będą chcieli wracać do Polski - alarmuje "DGP" za Izbą.
Gazeta zestawia szacunki Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN) - zgodnie z którymi w ok. 1,6 tys. polskich szkół na całym świecie uczy się tylko ok. 150 tys. osób - z własnymi obliczeniami, wg których "poza Polską przebywa 400 tys. polskich dzieci, a co roku na emigracji rodzi się ponad 30 tys. naszych obywateli".
NIK wskazuje, że MEN nie dysponuje informacjami, ilu rodaków mogłoby się za granicą uczyć języka polskiego – relacjonuje "DGP".
Izba zwraca uwagę, że MEN powinno wypracować strategię rozwoju polskiej oświaty za granicą, która określiłaby spójne cele i metody działania. (PAP)

Zdolni uczniowie dostaną stypendia od kanadyjskiej Polonii>>