Od stycznia 2014 roku uczniowie dziesięciu częstochowskich liceów ogólnokształcących zostaną przeszkoleni w zakresie m.in. zakładania i prowadzenia biznesu, wykorzystania internetu w procesie poszukiwania pracy. Wezmą również udział w wyprawie, w trakcie, której sprawdzą swoją siłę fizyczną, psychiczną oraz umiejętność pracy w grupie.
W ramach projektu "Young in Europe" młodzież będzie mogła wziąć udział w spotkaniach z doradcami zawodowymi, kursach języków obcych - angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, hiszpańskiego i włoskiego - z elementami języka biznesowego, zajęciach rozwijających m.in. umiejętności matematyczne, informatyczne oraz poświęconych międzynarodowym stosunkom gospodarczym i etyce w biznesie.
Projekt przewiduje również organizację warsztatów "Młody Bill Gates". Pod tym hasłem kryją się m.in. zajęcia z zakresu przedsiębiorczości, zarządzania projektem, zarządzania czasem, odporności na stres i przeciwdziałaniu konfliktom oraz public relations.
"Young in Europe" będzie realizowany w partnerstwie ze stowarzyszeniem szkoleniowym Dr Intelligence Ltd. -działającym od 15 lat na brytyjskim rynku w obszarze programów i rozwiązań dla przedsiębiorczości. "Programem może zostać objętych ok. 700 uczniów, najlepsi z nich pojadą do Wielkiej Brytanii. Wyjazd będzie nagrodą" - powiedziała PAP kierownik referatu obsługi projektów europejskich wydziału edukacji w częstochowskim Urzędzie Miasta Renata Michalik-Patrzykont.
Dodała, że celem projektu jest m.in. wyposażenie młodych ludzi wiedzę, która okaże się przydatna w trakcie zakładania własnej firmy po zakończeniu edukacji.
Jak poinformowało w piątek biuro prasowe częstochowskiego Urzędu Miasta, częstochowski projekt znalazł się na liście rankingowej konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego na projekty edukacyjne zawierające elementy ponadnarodowe. Na jego realizację Urząd Miasta otrzyma 1,5 mln zł ze środków Unii Europejskiej - w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.