Według resortu oświaty obecna skala jest zbyt wąska i nie pozwala na miarodajne odzwierciedlenie pracy nauczyciela, dlatego też dodane zostaną dodatkowe oceny, które będą miały wpływ na długość awansu zawodowego.
Ocena szczególnie wyróżniająca (najwyższa) dla nauczycieli wykazujących się szczególnymi osiągnięciami, w nowym powiązaniu z awansem – możliwość skrócenia ścieżki awansu; ocena zadawalająca – pośrednia między dobrą i negatywną, będzie odnosiła się do niskiego poziomu jakości pracy, w nowym powiązaniu z awansem – wydłużenie ścieżki na kolejny stopień awansu.
"Propozycja zmian zostanie poddana pod uzgodnienia ze związkami zawodowymi i przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego" - informuje MEN.
Następny pomysły to indywidualizacja długości ścieżki awansu zawodowego, ma ona zależeć od jakości pracy pedagoga i uregulowanie statusu nauczyciela polonijnego-zapowiedziała minister. Ta ostatnia zmiana ma zapobiegać sytuacjom, w których doświadczony nauczyciel wracający do Polski musi zaczynać staż od nowa.

Lex Prawo Oświatowe - wypróbuj za darmo>>

Dowiedz się więcej z książki
Ustawa o systemie oświaty. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł