Uczniowie uzyskali 526 punktów przy średniej 500. Wynik poprawił się o 6 punktów.
Gorzej polskie 10-latki wypadły w międzynarodowym badaniu kompetencji w dziedzinie matematyki i nauk przyrodniczych TIMSS. Jeśli chodzi o kompetencje matematyczne, uczniowie z Polski uzyskali wynik zdecydowanie poniżej średniej - 481 punktów przy średniej 500. W kompetencjach przyrodniczych wynik polskich uczniów jest bliski średniej – uzyskali 505 punktów.

Jak powiedziała minister edukacji Krystyna Szumilas, komentując wyniki badań, potwierdziły one, że wyższe wyniki osiągają ci uczniowie, którzy mają za sobą dłuższą edukację przedszkolną. Lepsze wyniki w zakresie umiejętności matematycznych i przyrodniczych osiągają uczniowie w tych krajach, w których edukacja w szkole rozpoczyna się w wieku sześciu lat, a zatem badane dzieci mają za sobą tylko trzy lata edukacji szkolnej.
Oba badania przeprowadzono w 2011 r. W PIRLS uczestniczyło 45 krajów, a w TIMSS - 50 krajów. Badania zostały przeprowadzone przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Mierzenia Osiągnięć Szkolnych (International Association for the Evaluation of Educational Achievements – IEA). W Polsce pomiarem objęto próbę losową uczniów z 357 klas trzecich ze 150 szkół podstawowych.
Badanie PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) realizowane jest co 5 lat począwszy od 2001 r. Polska uczestniczyła w nim po raz pierwszy w 2006 r. Uczestnictwo w kolejnej edycji badań w 2011 r. dało możliwość porównania uzyskanych wyników.
Badanie TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) realizowane jest co 4 lata począwszy od 1995 r. Polska uczestniczyła w nim po raz pierwszy w 2011 r. (PAP)

dsr/ ls/ jra/