Komisja egzaminacyjna w zawodach baca i juhas działa przy Izbie Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach od 2013 roku. Do tej pory, jak poinformowała ekspert ds. kształcenia zawodowego w katowickiej Izbie Maria Banachowicz, do egzaminu przystąpiło 69 osób, w tym trzy kobiety. W 2013 roku egzamin zdawało 21 osób, a już w ub. roku 48.
W wyniku przeprowadzonych dotąd trzech sesji egzaminacyjnych, 58 osób uzyskało tytuł czeladnika a 6 tytuł mistrza w zawodzie baca; 5 osób zostało czeladnikami w zawodzie juhas (pomocnik bacy).
Starania o utworzenie komisji egzaminacyjnej trwały od 2009 roku. Izba zawnioskowała wówczas o wpisanie obu profesji - bacy i juhasa - na listę zawodów. W lipcu 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz jej stosowania. Baca został sklasyfikowany w grupie "Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej", natomiast juhas w grupie "Hodowcy wyspecjalizowanej produkcji zwierzęcej".
Zarejestrowanie obu zawodów było m.in. jednym z zamierzeń prowadzonego przez samorząd i rzemieślników programu "Owca Plus" promującego pasterstwo m.in. w woj. śląskim. Celem była pomoc bacom i juhasom w korzystaniu ze świadczeń społecznych, w tym ZUS i różnych form zasiłków oraz umożliwić im uzyskiwanie uprawnień do wykonywania zawodu - poprzez zdobycie certyfikatu potwierdzającego przynależność do niego i potwierdzającego kwalifikacje.
Uzyskanie certyfikatu wymaga od kandydatów m.in. udziału w kursie zakończonym egzaminem państwowym. Muszą znać się na gospodarce szałaśniczej (zbudować szałas) oraz wykazać się umiejętnościami pozyskiwania i przetwórstwa mleka owczego, a także wyrobu serów (m.in. oscypek, bundz) i innych produktów owczych.
Wymagana jest też od nich znajomość programu ochrony parków krajobrazowych i rezerwatów, rozpoznawania roślin chronionych oraz wpływu wypasu zwierząt na bioróżnorodność górskich hal i polan. Egzaminowani są także z przepisów BHP oraz sanitarnych.
Jak poinformowała wicedyrektor Izby Beata Białowąs, "komisja egzaminacyjna dla zawodów baca i juhas działa jedynie przy Izbie Rzemieślniczej w Katowicach".
W komisji egzaminacyjną zasiadają eksperci, w tym m.in. dwóch doświadczonych baców. "Szkolenie trwa około tygodnia, bo są to już osoby, które znają się na tej profesji, zajmują się owczarstwem. Część praktyczna jest tak samo ważna jak teoretyczna. Jednym z elementów części praktycznej jest strzyżenie owcy - liczy się dokładność i czas. Egzaminujemy wszystkich chętnych m.in. ze Śląska i Małopolski" - powiedziała Banachowicz. Dodała, że egzaminami interesują się Słowacy.
Baca to osoba, której gazdowie (gospodarze) powierzają swoje owce na letni wypas na górskich halach. Jest szefem szałasu - bacówki, w której wyrabia się oscypki. Pomocnikami bacy są juhasi.(PAP)

Szkoły nie kształcą wystarczającej liczby wykwalifikowanych pracowników>>