28. Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność", będący najwyższą władzą tego związku, obraduje w hali widowisko-sportowej Orlen Arena. Podczas czwartkowej inauguracji najbardziej zasłużonym członkom "S" prezydent Andrzej Duda wręczy odznaczenia państwowe: Złote Krzyże Zasługi oraz Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski.

Delegaci Solidarności, w tym szefowie zarządów regionów i rad krajowych poszczególnych sekretariatów branżowych, a także przewodniczący Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów, omówią m.in. dotychczasową realizację „Umowy programowej" z prezydentem oraz deklaracji wyborczych PiS z 2015 r.

Zjazd odbywa się pod hasłem: „Dialog społeczny – drogą do normalności”. W głównej części czwartkowych obrad, po godz. 11., oczekiwane są wystąpienia prezydenta Andrzeja Dudy oraz premier Beaty Szydło.

Gdy w maju 2015 r., w trakcie kampanii przed wyborami prezydenckimi, Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność" udzieliła poparcia Andrzejowi Dudzie, w zawartej ze związkiem „Umowie programowej" wówczas jeszcze kandydat PiS na prezydenta zobowiązał się do realizacji programu opartego na czterech filarach, które uznał za najważniejsze: rodzina, praca, bezpieczeństwo i dialog.

Szef Solidarności Piotr Duda powiedział, że obecny zjazd to bardzo ważne wydarzenie dla związku, będąc podsumowaniem nie tylko dotychczasowej kadencji prezydenta Andrzeja Dudy i rządów PiS, ale przede wszystkim dwuletniej kadencji władz samego związku i realizacji jego postulatów.

Polecamy: Prezydent podpisał nowelę ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

„To będzie sprawozdanie i podsumowanie tego, co udało się nam zrealizować z naszego najważniejszego dokumentu, jakim jest Uchwała programowa. Można powiedzieć, że to wszystko wychodzi na plus. Przypominam sobie próby realizacji Uchwały programowej przy rządach PO i PSL, to niestety prawie nic nie udało się nam zrealizować. Rząd PO i PSL nie chciał realizować pro-pracowniczych rozwiązań, był antypracowniczy, antyzwiązkowy. Dzisiaj po tych ostatnich dziewięciu miesiącach, i Rady Dialogu Społecznego i funkcjonowania rządu, można powiedzieć, że te postulaty, które wpisaliśmy w Uchwałę programową zostały prawie zrealizowane” - oświadczył Piotr Duda.

„Najważniejsze jest to, że rząd chce rozmawiać. Bo poprzedni rząd przychodził tylko i informował co ma zamiar zrobić” - podkreślił Duda.

Zasadnicza część zjazdu dotyczyć będzie właśnie roli dialogu społecznego, a także funkcjonowania powołanej przez prezydenta w 2015 r. Rady Dialogu Społecznego (RDS) - od października przewodniczy temu gremium prezydent Konfederacji „Lewiatan" Henryka Bochniarz, która w związku z upływem kadencji zastąpiła tam Piotra Dudę.

Uczestnicy zjazdu wezmą udział w przygotowanym przez ekspertów Komisji Krajowej NSZZ „S" panelu dyskusyjnym „Kodyfikacja prawa pracy szansą na rozwój dialogu społecznego".

W ostatnim czasie w ramach RDS powstała grupa robocza do spraw europejskiego dialogu społecznego, której moderatorami są przedstawiciele pracodawców - ze strony Związku Rzemiosła Polskiego oraz związków zawodowych - ze strony NSZZ „S". Celem grupy jest m.in. wspieranie, koordynowanie i monitorowanie działań służących efektywnemu wdrażaniu w Polsce porozumień ramowych i uzgodnień obejmujących europejski dialogu społeczny oraz wzmocnienie roli związków i pracodawców w inicjatywach związanych z procesem zarządzania gospodarczego w UE.

Druga część zjazdu, w piątek, poświęcona będzie wewnętrznym sprawom związku, w tym przede wszystkim zmianom w jego statucie, który powstał jeszcze w 1980 r. i od tego czasu był wielokrotnie uzupełniany o nowe zapisy, a w ocenie delegatów wymaga obecnie uporządkowania. Delegaci zapoznają się jednocześnie z wynikami aktualnych prac Komisji Krajowej NSZZ „S" - jednym z tematów ostatniego jej posiedzenia było omówienie kampanii społecznej dotyczącej ochrony znaku związku, który jest prawnie zastrzeżony. (PAP)