W lutym 2011 r. stopa bezrobocia rejestrowanego wzrosła do 13,2% z 13,0% w styczniu – wynika z opublikowanych w piątek szacunków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Liczba bezrobotnych, według stanu na koniec lutego, wyniosła 2,151 mln osób.

– Według szacunkowych danych (na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy), stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w lutym 2011 r. 13,2% i w porównaniu do stycznia 2011 r. wzrosła o 0,2 punktu procentowego – napisano w komunikacie resortu pracy. Eksperci MPiPS przypominają, że w analogicznym okresie ubiegłego roku (styczeń 2010 – luty 2010) odnotowano wzrost natężenia bezrobocia – o 0,3 punktu procentowego (z poziomu 12,9% do poziomu 13,2%). – Liczba bezrobotnych w końcu lutego 2011 r. wyniosła 2151 tys. osób (na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy) i w porównaniu do końca stycznia 2011 r. wzrosła o 46 tys. osób (2,2%) – głosi komunikat. Według danych MPiPS liczba wolnych miejsc pracy i wolnych miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w lutym 2011 r. (na podstawie meldunków wojewódzkich urzędów pracy) wyniosła 50,4 tys. i w porównaniu do stycznia 2011 r. wzrosła o 3,7 tys., czyli o 8%.

Źródło: wnp.pl/PAP, 4 marca 2011 r.