Zostały one przedstawione w czwartek podczas konferencji w Warszawie.

Paulina Mucha z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego powiedziała, że w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki w projektach, podnoszących kwalifikacje umożliwiających powrót na rynek pracy uczestniczyło ponad 161 tys. osób w wieku 55-64 lata.

Jak powiedziała Mucha, w projektach konieczne jest uwzględnienie m.in. szkoleń z języka angielskiego, obsługi komputera i urządzeń biurowych, prawa jazdy kategorii C, kursów operatorów równiarek i wózków widłowych, a także rachunkowości i finansów. Doświadczenia pokazują, że niezbędne są zajęcia doradztwa zawodowego dla pracowników, opracowanie indywidualnych ścieżek rozwoju - powiedziała Mucha.

W ramach projektów organizowano m.in. pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe, psychologiczne, usługi doradcze, szkolenia, których celem było podniesienie kwalifikacji zawodowych. Niektóre z projektów dotyczyły także wsparcia wolontariatu czy zatrudnienia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Program ten miał kilka części; jedną z nich był rynek pracy otwarty dla wszystkich. Projekty, organizowane w ramach tej właśnie części ukończyło 64 tys. osób w wieku 50-64 lata; 54 proc. z nich stanowiły kobiety; 8,1 tys. osób otrzymało środki na podjęcie działalności gospodarczej. Najwięcej projektów w tym zakresie było w województwach: opolskim, dolnośląskim, a najmniej: w woj. podkarpackim.

Z badania wynika, że 35,6 proc. osób w wieku 50-64 lata podjęło pracę w ciągu pół roku po zakończeniu udziału w projektach dotyczących aktywizacji zawodowej.

Aktywizacja zawodowa osób starszych nie jest tylko problemem polskim. Od przyszłego roku liczba ludności po sześćdziesiątce będzie przyrastać w Unii Europejskiej o 2 mln rocznie - powiedziała Irma Krysiak z Dyrekcji ds. Zatrudnienia Komisji Europejskiej. Do 2060 roku na jedną osobę po sześćdziesiątce będą przypadać dwie osoby w wieku pracującym, obecnie jest ich cztery - dodała. Starzenie się społeczeństwa ma wpływ na finanse i system emerytalny - zaznaczyła.

W lipcu tego roku w Komisji Europejskiej powstała tzw. zielona księga ws. emerytur; obecnie jest ona - jak powiedziała Krysiak - szeroko konsultowana. W grudniu ma zostać wydana tzw. biała księga, zawierająca sugestie zmian w systemach emerytalnych krajów członkowskich UE. Poza tym - jak powiedziała - Komisja Europejska zachęca do prowadzenia polityki prorodzinnej, tak by osoby po 60. mogły być dłużej aktywne zawodowo i nie musiały zajmować się wnukami.

Jak zaznaczyła, przykłady Francji i Szwecji, gdzie wskaźniki zatrudnienia osób po 60. należą do najwyższych w Europie, pokazują, że istnieje ścisły związek między polityką prorodzinną a wzrostem zatrudnienia takich osób. Poza tym - jak powiedziała - błędne jest przekonanie, że wcześniejsze odchodzenie z rynku pracy sprzyja zatrudnieniu ludzi młodych. Takie przekonanie w krajach Unii Europejskiej - jak wynika z badań Eurostatu - deklaruje 56 proc. ankietowanych mieszkańców UE; najczęściej deklarują je Grecy (80 proc.). (PAP)

edom/ itm/