W czwartek podczas posiedzenia sejmowej komisji finansów odbędzie się pierwsze czytanie projektu, który grupa posłów PiS złożyła jeszcze w środę.

Jak powiedział w czwartek Łukasz Schreiber z PiS, zgodnie z nową wersją projektu podwyżki nie obejmą ani posłów, ani senatorów; zrezygnowano też z kontrowersyjnego przelicznika, który zawierała propozycja PiS złożona w Sejmie na początku tygodnia. "Zamiast tego jest prosta podwyżka dla ministrów, premiera i prezydenta" - podkreślił Schreiber.

W projekcie zaproponowano, by na wynagrodzenie osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe składał się, oprócz wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, także dodatek wyrównawczy. "Wysokość dodatku wyrównawczego wynosiłaby 50 proc. wysokości wynagrodzenia zasadniczego przysługującego podsekretarzowi stanu" - czytamy w dokumencie.

Polecamy: Pracownikowi należy uzupełnić wynagrodzenie do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę

W nowym projekcie pozostawiono zapis dotyczący wynagrodzenia dla małżonka prezydenta - stanowiłoby ono "55 proc. wysokości wynagrodzenia, przysługującego zgodnie z ustawą Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej".

W dokumencie zapisano ponadto, że byłemu prezydentowi przysługuje "dożywotnio miesięczne uposażenie w wysokości odpowiadającej 75 proc. kwoty wynagrodzenia" pobieranego w czasie sprawowania urzędu. Dodano, że małżonkowi byłego prezydenta również ma przysługiwać miesięczne uposażenie w wysokości odpowiadającej 75 proc. wcześniejszego wynagrodzenia.

Zgodnie projektem nowe przepisy miałyby wejść w życie od 1 września br.

To drugi złożony do Sejmu w tym tygodniu przez PiS projekt zmian dotyczący wynagrodzenia osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Projekt złożony w poniedziałek przewidywał, że wynagrodzenia osób zajmujących kierownicze stanowiska w państwie będą uzależnione od sytuacji gospodarczej. Projektowane rozwiązanie dotyczyło ma m.in. prezydenta, premiera, ministrów, wiceministrów, wojewodów, szefa NBP, prezesa NIK i NBP, a także posłów i senatorów. Z nowej wersji projektu wykreślono tylko posłów i senatorów.

Poprzedni projekt przewidywał również wprowadzenie wynagrodzenia dla małżonki prezydenta, które miałoby wynosić 55 proc. wynagrodzenia przysługującego prezydentowi.

Pierwsze czytanie projektu odbyło się we wtorek wieczorem w Sejmie. Projekt spotkał się z krytyką opozycji. Podczas sejmowej debaty PO złożyła wniosek o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu PiS. W środę wieczorem klub PiS zdecydował o wycofaniu tego projektu i poinformował, że wkrótce złoży do Sejmu nową jego wersję. (PAP)