40% Polaków pracuje przy stanowisku pracy w wydzielonym miejscu z prawidłowo zachowaną - większą niż 80 cm - odległością od innych stanowisk, jednocześnie blisko co czwarty (22,7%) przyznaje, że ma na swoim biurku zbyt mało miejsca na dokumenty. Ponadto, aż 17% wszystkich uczestników badania przyznało, że nie ma wystarczającej ilości miejsca na nogi pod biurkiem. Oprócz dolegliwości związanych z kręgosłupem, do jakich może doprowadzić niedostateczna ilość miejsca na nogi, może również dochodzić do zaburzeń krążenia obwodowego, a w przypadku mężczyzn nawet do impotencji. Tylko 37,5% badanych ma prawidłowo ustawioną wysokość ekranu monitora - górna część ekranu na linii lub lekko poniżej linii wzroku.
Pracodawcy często są nieświadomi kosztów na jakie narażają swoje przedsiębiorstwa przez bagatelizowanie ergonomii w miejscu pracy, np. w postaci kosztów zwolnień chorobowych swoich pracowników. Jak wynika z badania Ergotest, najczęstsze bóle, na jakie narzekają pracownicy polskich biur, to bóle oczu (22% badanych odczuwa je często, 5,1% zawsze), bóle pleców (28,4% - często, 9,3% - zawsze) oraz bóle szyi (22,1% często, 7,6% - zawsze). Ponadto, aż 26,2% badanych nie ma możliwości skorzystania z 5-minutowej przerwy w pracy, a ponad 50% korzysta z niej sporadycznie.
Wyniki ostatniego badania Ergotest jednoznacznie wskazują na istniejący w polskich firmach problem w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Ergonomia jest częścią obszaru BHP, często pomijaną. Zasady ergonomii nie są albo znane albo są bagatelizowane przez pracodawców. Warto temu aspektowi poświęcać więcej uwagi, zarówno dla dobra swoich pracowników, jak i całego przedsiębiorstwa.

Źródło informacji: Fellowes Polska