O priorytetach związanych z bezrobociem i wyrównywaniem szans w wydatkach z Europejskiego Funduszu Społecznego(EFS) mówił marszałek woj. pomorskiego Mieczysław Struk na konferencji prasowej zorganizowanej w piątek w Gdańsku.

Jak zaznaczył Struk, w latach 2014-2020 pomorski samorząd ma uzyskać 1,9 mld euro. Marszałek dodał, że według aktualnych wskaźników 28 procent z tej sumy (czyli około 530 mln euro - PAP) ma pochodzić z Europejskiego Funduszu Społecznego, a tym samym ma zostać wydane na tzw. miękkie projekty, których celem będzie głównie walka z bezrobociem i ubóstwem oraz wyrównywanie szans pomiędzy mieszkańcami poszczególnych regionów województwa.

Wśród najważniejszych zadań, na które władze samorządowe chciałyby wydać wspomnianą sumę, są działania o charakterze edukacyjnym. „Myślimy o stworzeniu zachęty do tworzenia oddziałów przedszkolnych szczególnie na obszarach wiejskich, poza aglomeracją trójmiejską, które wyraźnie odstają od dużych miast” – powiedział Struk dodając, że wyniki egzaminów i testów kompetencji przeprowadzanych w szkołach, pokazują, że w województwie pomorskim jest bardzo duży stopień zróżnicowania poziomu edukacyjnego. „Musimy wyasygnować środki na wyrównanie szans edukacyjnych” – dodał Struk.

Marszałek zapowiedział też kontynuację prowadzonego już na terenie województwa projektu „Zdolni z Pomorza” dotyczącego pracy z uczniami zdolnymi. Struk przypomniał, że w ciągu ostatnich trzech lat w ramach tego przedsięwzięcia pomoc uzyskało blisko 1600 uzdolnionych w różnych dziedzinach uczniów. „Chcemy uruchomić kolejną edycję tego programu” – powiedział Struk.

W zakresie szkolnictwa wyższego samorząd chce kontynuować organizowany dotąd na szczeblu krajowym system związany z kierunkami zamawianymi. „W konsensusie z władzami pomorskich uczelni chcemy skupić się tutaj na kierunkach, których absolwenci będą mieli w przyszłości większe szanse na zatrudnienie: choćby specjalizacjach związanych z branżą ICT, biotechnologią i przedmiotami ścisłymi” – powiedział Struk.

Kolejnym narzędziem do poprawy sytuacji na rynku pracy na Pomorzu ma być także reorganizacja szkół zawodowych. „Wiele z nich dziś nie kształci tak, by ich absolwenci spełniali wymogi rynku pracy” – powiedział Struk. Dodał, że kolejnym bardzo ważnym instrumentem ma być też odpowiedni dobór szkoleń, które pozwolą bezrobotnym na znalezienie zajęcia.

Struk poinformował też, że – jego zdaniem, w działania związane z edukacją, rynkiem pracy czy przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, trzeba w większym niż dotychczas stopniu zaangażować organizacje pozarządowe.

Pochodzący z Pomorza europoseł Jan Kozłowski dodał, że w nowej perspektywie budżetowej po raz pierwszy w zakresie działań, jakie mają np. przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu, znalazł się sport. Europoseł powiedział, że w Polsce działania te mogą być prowadzone np. na bazie trzech tysięcy Orlików istniejących w Polsce. „Infrastruktura jest, ale często nie ma środków na opłacenie trenerów, instruktorów itp.” – powiedział Kozłowski dodając, że program taki pozwoliłby przy okazji zatrudnić bezrobotnych absolwentów AWF-ów.

Wiceminister rozwoju regionalnego Paweł Orłowski przypomniał, że w nowej perspektywie budżetowej aż 75 proc. środków EFS będzie zarządzane przez władze regionalne. Orłowski zaznaczył, że posłuży to przede wszystkim lepszemu dostosowaniu wydatków do potrzeb poszczególnych regionów. „System musi się nastawiać na bardzo bliską współpracę z lokalnymi pracodawcami zarówno w relacjach z urzędami pracy, jak i szkolnictwem” – powiedział wiceminister.

Piątkowe spotkanie z mediami towarzyszyło konferencji „Ku wzrostowi zatrudnienia i spójności społecznej. Czy EFS może być czynnikiem zmiany?” zorganizowanej w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego. (PAP)

aks/ itm/