Wcześniej minister finansów utworzył, ze środków z rezerwy celowej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, specjalną rezerwę celową na podwyżki dla funkcjonariuszy trzech służb podległych MSW (poza policjantami, którzy od 1 lipca br. otrzymali podwyżki uposażeń w kwocie 300 zł brutto). Było to możliwe dzięki niewykorzystaniu tych środków finansowych do 30 września br.

Na podwyżki zostanie przeznaczonych łącznie 76 mln 160 tys. zł. Poszczególne formacje otrzymają na podwyżki odpowiednio:

- Straż Graniczna – 16 mln 438 tys. zł,

- Państwowa Straż Pożarna – 30 mln 226 tys. zł,

- Biuro Ochrony Rządu – 2 mln 256 tys. zł,

- Służba Więzienna – 27 mln 240 tys. zł.

Podwyżki otrzyma łącznie około 46,5 tys. funkcjonariuszy BOR, Państwowej Straży Pożarnej i Straży Granicznej. Po podwyżce przeciętne uposażenie funkcjonariuszy służb mundurowych (wraz z nagrodą roczną) wzrośnie i będzie wynosiło średnio: w Straży Granicznej – 4.402 zł, w Państwowej Straży Pożarnej - 4.280 zł, w Biurze Ochrony Rządu – 4.539 zł. Aktualnie przeciętnie uposażenie wynosi: dla Straży Granicznej – 4.067 zł, dla Państwowej Straży Pożarnej – 3.945 zł, a dla Biura Ochrony Rządu – 4.204 zł.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.