Premier Donald Tusk poinformował przed rozpoczęciem czwartkowo-piątkowego szczytu UE, że do Polski trafi ok. 2 mld zł na lata 2014 i 2015 z unijnego programu na aktywizację zawodową i miejsca pracy dla młodych bezrobotnych. Premier powiedział też, że minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz w porozumieniu z minister rozwoju regionalnego Elżbietą Bieńkowską już przygotowują konkretne programy na wykorzystanie tych środków.

Minister pracy powiedział w czwartek wieczorem PAP, że w Polsce unijne środki na aktywizację młodych bezrobotnych, na podstawie aktualnych danych o bezrobociu, mogą trafić do 10 województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, małopolskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

Ponadto, jak powiedział Kosiniak-Kamysz, 10 proc. z przyznanych Polsce środków może też trafić do powiatów w pozostałych sześciu województwach, gdzie jest wysokie bezrobocie wśród młodych.

Wcześniej, wiceminister pracy Jacek Męcina, pytany przez dziennikarzy o plan zagospodarowania tych środków, mówił, że rząd planuje m.in. wprowadzenie ustawowych gwarancji aktywizacji zawodowej młodych bezrobotnych. "Chcemy, aby każdy młody człowiek miał zagwarantowane formy pomocy po czterech miesiącach od zarejestrowania się w urzędzie pracy. Jeśli nie ma dla niego oferty pracy - staż lub inna forma aktywizacji" - powiedział wiceminister.

Męcina dodał w rozmowie z PAP, że jednym z nowych instrumentów aktywizacyjnych ma być tzw. bon stażowy, dzięki któremu sam bezrobotny będzie mógł wybrać sobie miejsce odbywania stażu.

Wiceminister pracy podkreślił przy tym, że poza unijnymi środkami, kierowanymi bezpośrednio na aktywizację młodych bezrobotnych, rząd wdraża już instrumenty dedykowane dla tej właśnie grupy. Jeszcze w trzecim kwartale tego roku wypłacone mają być pierwsze preferencyjne pożyczki na uruchomienie własnej działalności dla bezrobotnych, absolwentów i studentów ostatnich lat studiów. Zakłada to rządowy program "Pierwszy Biznes - Wsparcie na starcie".

Program będzie finansowany ze środków przekazywanych przez MPiPS do Banku Gospodarstwa Krajowego, uzyskiwanych ze sprzedaży akcji i udziałów, należących do Skarbu Państwa. Na realizację I etapu programu ministerstwo przeznaczy kwotę 21,5 mln zł.

Męcina dodał, że w przyszłym tygodniu zaplanowane jest w Berlinie spotkanie ministrów pracy na poziomie europejskim, na którym mają być ustalane szczegóły unijnego projektu.

Nowy unijny fundusz na aktywizację młodych bezrobotnych w wysokości 6 mld euro miałby ruszyć 1 stycznia 2014 r. Będzie dedykowany osobom bezrobotnym w wieku 15-24 lata.

Według danych Komisji Europejskiej bezrobocie wśród młodych osiągnęło w UE w styczniu bieżącego roku rekordowy poziom 23,6 proc., a średni okres, w którym młodzi ludzie pozostają bez pracy, wciąż się wydłuża.

Według danych Eurostatu np. w Grecji bezrobocie wśród młodych wynosi 62 proc., a we Włoszech i Hiszpanii powyżej 50 proc. W Polsce, według danych Urzędów Pracy, zarejestrowanych jest ok. 440 tys. młodych bezrobotnych. (PAP)

js/ bno/ jra/