- MPiPS informuje:

Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się 18 lipca 2012 r. z Ministrem Finansów Janem Vincent–Rostowskim. Tematem rozmowy był złożony przez resort pracy wniosek o zwiększenie w bieżącym roku wydatków Funduszu Pracy o 500 mln zł. Środki mają posłużyć finansowaniu zadań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

Minister Finansów wyraził zgodę na przekazanie wnioskowanej kwoty i przeznaczenie jej na działania aktywizacyjne urzędów pracy. 500 mln zł trafi do powiatów o najwyższej stopie bezrobocia, na finansowanie aktywizacji grup bezrobotnych, które wymagają priorytetowego wsparcia.

Jednocześnie uzgodniono, że w MPiPS zostaną zintensyfikowane prace nad nowelizacją odpowiednich rozporządzeń, umożliwiających od 2013 r. zwiększenie wydatków środków europejskich na aktywizację zawodową bezrobotnych.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść. (PAP)

kom/ akuc/