Przebywający w środę w Katowicach minister wskazał w rozmowie z dziennikarzami, że formą sprawdzenia efektywności tego typu rozwiązania jest trwający pilotażowy program „Twoja kariera – twój wybór”, adresowany do młodych ludzi (do 30 lat) wchodzących na rynek pracy.

W ramach tego projektu zatrudniane osoby mogą liczyć m.in. na bon szkoleniowy (na kształcenie) oraz na tzw. bon migracyjny (na zasiedlenie poza miejscem stałego zamieszkania).

„Ten pilotaż to jeden z elementów, gdzie sprawdzamy efektywność takiej aktywnej formy walki z bezrobociem. Wybraliśmy ponad 20 podmiotów w Polsce, aby sprawdzić efektywność działania takiego wsparcia” – powiedział Kosiniak-Kamysz.

Dodał, że oprócz bonu na zasiedlenie, bon społeczny rozważany jest również jako forma wsparcia matek powracających do aktywności zawodowej po urodzeniu dziecka.

„Myślimy o różnych formach wsparcia, które można określić globalną nazwą bon społeczny; one dotyczą różnych form aktywności społecznej. Niektóre już sprawdzamy, jak w programie +Twoja kariera-twój wybór+” – wskazał minister.

Pytany, czy formuła bonu społecznego będzie preferowaną przez ministerstwo formą wsparcia w różnych dziedzinach, Kosiniak-Kamysz powiedział, że na razie resort chce poznać efektywność takiego rozwiązania poprzez trwający już pilotaż.(PAP)

mab/ amac/