Resort pracy przygotował projekt nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy o emeryturach pomostowych, który obecnie jest na etapie konsultacji publicznych.
Eksperci Lewiatana w swoim stanowisku opowiadają się za utrzymaniem dotychczasowego stanu prawnego.
"Państwowa Inspekcja Pracy nie jest właściwa do rozstrzygania spraw dotyczących wykazywania, czy konkretne stanowisko pracy spełnia wymogi przewidziane przez ustawę o emeryturach pomostowych. W sytuacji spornej właściwym organem do sporządzenia takiej kwalifikacji jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a następnie sąd powszechny" - oceniła ekspertka Konfederacji Lewiatan Grażyna Spytek-Bandurska.
Eksperci Konfederacji stwierdzili, że to pracodawca określa wykaz stanowisk pracy, na których w jego firmie wykonywane są prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.
"Zaliczenie faktycznie istniejących stanowisk do wykazu nie jest objęte kontrolą Państwowej Inspekcji Pracy. Natomiast w razie nieumieszczenia w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, za których jest przewidziany obowiązek opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych, pracownikowi przysługuje skarga do PIP" - zaznaczyła.
Dodała, że kompetencja organów PIP do wydania nakazu powinna ograniczać się do spraw, w których nie jest sporna kwalifikacja pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. (PAP)