Liczba nowych bezrobotnych

Z danych GUS na koniec lipca 2012 roku wynika, że do urzędów pracy w ciągu miesiąca zgłosiło się 212,8 tys. osób poszukujących zatrudnienia, o 7,2 proc. więcej rdr i 20,5 proc. mdm. Pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 64,4 tys. ofert pracy, o 2 proc. więcej niż w ubiegłym roku. Przed miesiącem był to 67,3 tys.
Bezrobocie według BAEL
Stopa bezrobocia liczona według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) wyniosła w II kwartale 2012 r. 9,9 proc. wobec 10,5 proc. w I kwartale 2012 r. - podał w piątek GUS.
Współczynnik aktywności zawodowej wyniósł w II kwartale 56,4 proc. wobec 56,0 proc. kwartał wcześniej, natomiast wskaźnik zatrudnienia wyniósł 50,8 proc. wobec 50,1 proc.
Sprzedaż hurtowa
Sprzedaż hurtowa przedsiębiorstw handlowych wzrosła w lipcu o 6,9 proc. rok do roku, po wzroście w poprzednim miesiącu o 1,3 proc., a miesiąc do miesiąca wzrosła o 1,8 proc. - podał w piątek GUS.
Sprzedaż hurtowa przedsiębiorstw hurtowych wzrosła w lipcu o 9,7 proc. rok do roku, po wzroście o 2,6 proc. w czerwcu, a w ujęciu miesięcznym wzrosła o 3,2 proc.
Nowe zamówienia w przemyśle
Nowe zamówienia w przemyśle w Polsce wzrosły w lipcu w ujęciu rok do roku o 2,5 proc., po wzroście o 5,9 proc. w czerwcu - podał GUS. Obroty w handlu detalicznym w lipcu br. wzrosły natomiast o 2,7 proc. rok do roku.
W ujęciu miesięcznym zamówienia spadły o 7,9 proc. w porównaniu ze wzrostem o 4,2 proc. w poprzednim miesiącu.
Wskaźnik nowych zamówień w przemyśle pokazuje rozwój popytu na wyroby i usługi. Służy on do oceny przyszłej produkcji.
GUS podał też, że obroty w handlu detalicznym w lipcu br. wzrosły o 2,7 proc. rok do roku wobec stabilizacji w maju na poziomie z kwietnia.
Sytuacja gospodarcza pod wpływem koniunktury światowej
W lipcu sytuacja społeczno-gospodarcza kształtowała się pod wpływem koniunktury na rynkach światowych oraz pogarszania się uwarunkowań popytu krajowego - ocenia GUS, podsumowując wyniki w gospodarce w lipcu.
"W lipcu sytuacja społeczno-gospodarcza kraju kształtowała się pod wpływem słabnącej koniunktury na rynkach światowych oraz obserwowanych już wcześniej tendencji wskazujących na pogorszenie uwarunkowań wzrostu popytu krajowego" - napisano w podsumowaniu.
Wydajność pracy
Wydajność pracy w przemyśle w okresie styczeń-lipiec była o 4,8 proc. wyższa niż w analogicznym okresie 2011 roku przy mniejszym 0,7 proc. zatrudnieniu i wzroście przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto o 4,8 proc.- podał GUS w komunikacie.
Przewozy ładunków
Przewozy ładunków w lipcu 2012 roku spadły rdr o 5,4 proc. do 37,9 mln ton - podał w piątek GUS.
Transport kolejowy rdr spadł o 10,1 proc. do 19,0 mln ton.
Transport samochodowy rdr wzrósł o 5,0 proc. do 14,3 mln ton.
Transport rurociągowy rdr spadł o 15,1 proc. do 3,7 mln ton.

(PAP)