W ujęciu kwartalnym zatrudnienie w III kwartale 2012 r. spadło o 2,4 proc. W II kwartale 2012 roku zatrudnienie wzrosło o 0,1 proc. rok do roku, a w ujęciu kwartalnym spadło o 0,2 proc.

(PAP)