Dotacje zostaną przyznane na podstawie dwóch umów podpisanych z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych.
Ponad 141 mln zł, w ramach programu "Infrastruktura i Środowisko" na lata 2014-2020, zostanie przeznaczone na zakup m.in. pojazdów do ratownictwa wysokościowego z drabiną i podnośnikiem, pomp do substancji chemicznych, agregatów prądotwórczych i namiotów.
Drugi projekt z Funduszu Spójności dotyczy usprawnienia systemu ratownictwa w transporcie kolejowym. Na jego realizację PSP otrzyma prawie 203 mln zł. Strażacy zostaną doposażeni m.in. w samochody zaopatrzeniowe, pojazdy ratowniczo-gaśnicze, samochód zaopatrzeniowy oraz kontenery do transportu środków gaśniczych.
W budżecie państwa na 2017 rok na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano w sumie 11,2 mld zł. Budżet Państwowej Straży Pożarnej ma wynieść 2,5 mld zł. To o 2,5 proc. więcej niż w tym roku. Zdecydowana większość tej kwoty (2,1 mld zł) trafi do miejskich i powiatowych komend PSP.
Do PSP trafi także ponad 1,7 mld zł na mocy wchodzącego 1 stycznia 2017 roku programu modernizacji służb mundurowych na lata 2017-2020. Środki te zaplanowano przede wszystkim na inwestycje budowlane, w tym rozbudowę budynku Komendy Głównej PSP na potrzeby Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności oraz przebudowy budynków w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie i w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie.
Wydatki straży pożarnej, w ramach programu modernizacji, na sprzęt transportowy będą obejmować także zakup ciężkich i średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych i specjalnych. Część środków zostanie przeznaczona na wzrost wynagrodzeń funkcjonariuszy i pracowników cywilnych PSP. (PAP)