W komunikacie wydanym w poniedziałek przez prezesa Zarządu Obiektów Sportowych (ZOS) Jakuba Pyżanowskiego napisano, że głównym powodem odstąpienia od umowy z wykonawcą inwestycji jest przerwanie przez niego prac budowlanych.


„ZOS skorzystał z przysługującego mu prawa na mocy par. 22, ustęp 3, punkt 3 umowy. Punkt ten mówi o tym, że zamawiający może odstąpić od umowy, jeśli wykonawca przerwał realizację robót z przyczyn leżących po jego stronie i przerwa ta trwa dłużej niż 20 kolejnych dni kalendarzowych” – napisał Pyżanowski.

Kolejnymi przyczynami zerwania kontaktu są zastrzeżenia ZOS do wadliwie - zdaniem spółki - wykonanych dotychczas prac budowlanych przez Kornas Development.

Według ZOS wykonawca robót m.in. nie zabezpieczył odpowiednio podłoża wykopu pod budynek aquaparku, nie zabezpieczył przed przemarznięciem warstwy betonu pod płytę fundamentową, nie odtworzył terenów zielonych wokół budowy.

Kornas Development kwestionuje te zastrzeżenia. W przesłanym PAP oświadczeniu zarząd firmy napisał, że „odstąpienie od umowy jest nieuzasadnione zarówno w zakresie formalnym, jak i merytorycznym”.

W oświadczeniu podkreślono, że umowa z ZOS jest „w pełnym zakresie kontynuowana i realizowana” przez Kornas Development. Jej zerwanie kołobrzeska firma uznaje wobec tego za bezskuteczne.

Zarząd Kornas Development nie odniósł się w oświadczeniu do konkretnych zarzutów ZOS. Podał jedynie, iż w dokumentacji projektowej aquaparku są błędy. Występują też perturbacje finansowe zamawiającego w wypłacie dotychczasowego wynagrodzenia za zrealizowane roboty, co skutkowało wnioskiem Kornas Development do ZOS o udzielenie gwarancji zapłaty wynagrodzenia.

Prezes ZOS Jakub Pyżanowski powiedział PAP, że Kornas Development zapłacono dotychczas 800 tys. zł za wykonane prace. Jak dodał, firma wykonała jeszcze roboty o podobnej wartości, ale nie wystawiła za nie faktur.

Pyżanowski przyznał, że w dokumentacji projektowej faktycznie są błędy – chodzi o konstrukcję dachu – ale nie uniemożliwiają one prowadzenia wszystkich prac budowlanych.

W związku z niemożnością wykonania dachu według pierwotnego projektu, co potwierdziły niezależne ekspertyzy, pod koniec marca br. ZOS ogłosił przetarg na projekt zamienny. Wpłynęły trzy oferty, które są obecnie analizowane.

Budowa aquaparku ruszyła we wrześniu ub.r. Obiekt powstaje na należącej do miasta niemal 8-hektarowej działce, znajdującej się we wschodniej części Koszalina, między Górą Chełmską a drogą krajową nr 6 Szczecin - Gdańsk.

W aquaparku ma się znaleźć m.in. hala basenowa ze sztuczną rzeką i falami oraz zjeżdżalniami w kształcie UFO, basen sportowy, kilka rekreacyjnych tarasów, jacuzzi, SPA i wypoczynkowa łąka do kąpieli słonecznych. Lustro wody w basenach ma mieć łączną powierzchnię 1634 m kw. Obok obiektu zaprojektowano parking mniej więcej na 350 pojazdów.

Inwestycja, zgodnie z wygranym przez Kornas Development przetargiem, ma kosztować 68,9 mln zł. Budowa jest finansowana poręczanym przez miasto (jedynego udziałowca spółki ZOS) długoterminowym kredytem w wysokości 60 mln zł. Projekt otrzymał też 8 mln zł z unijnych funduszy - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Aquapark miał być oddany do użytku w 2014 r. Według prezesa ZOS w związku z zerwaniem umowy z Kornas Development termin ten nie jest już aktualny i najprawdopodobniej zostanie przesunięty na rok 2015.