Przedsięwzięcie będzie polegać na montażu na słupach energetycznych platform gniazdowych dla tych ptaków. W tym celu RDOŚ w Gorzowie zawarła porozumienie ze spółką Enea Operator.

Zgodnie z nim w Lubuskiem zostało wytypowanych 13 słupów energetycznych trakcji wysokiego napięcia, na których znajdą się takie platformy. W środę (16 marca) pierwszą z nich energetycy zainstalują na słupie w rejonie Ośna Lubuskiego.

Pozostałe platformy będą sukcesywnie montowane w ciągu najbliższych miesięcy w miejscach wytypowanych przez ornitologów z RDOŚ w Gorzowie Wlkp., m.in. w okolicach Lubniewic, Lubska, Międzyrzecza oraz Dobiegniewa.

„Sztuczne gniazda” energetycy umieścili wcześniej na słupach w okolicach Krosna Odrzańskiego i Bytnicy. Były to jednak jednorazowe akcje przeprowadzone na prośbę RDOŚ. W pobliżu Krosna Odrzańskiego chodziło o zastąpienie gniazda zniszczonego przez wichurę.

„Podstawowym celem montażu platform gniazdowych na słupach energetycznych jest zatrzymanie i odwrócenie niekorzystnego zjawiska wymierania rybołowów w Polsce zachodniej. Tworząc gotowe do zasiedlenia gniazda w miejscach optymalnych środowiskowo, być może uda nam się w niedalekiej przyszłości, doprowadzić do wzrostu liczebności gniazdujących ptaków oraz poprawić ich efektywność rozrodu, m.in. poprzez ograniczenie upadku gniazd w wyniku wiatrów” - powiedział Bielewicz.

Dodał, że taki sposób ochrony doskonale sprawdził się u naszych zachodnich sąsiadów. Obecnie we wschodnich Niemczech gniazduje ponad 600 par rybołowów, z czego ponad 80 proc. właśnie na różnego rodzaju konstrukcjach słupów sieci elektroenergetycznych.

Można przypuszczać, że decyduje o tym duża wysokość konstrukcji, co zapewnia ptakom poczucie bezpieczeństwa. Rybołowy budują bowiem gniazda w pobliżu zbiorników wodnych w koronach starych, a przede wszystkim wysokich drzew. Niestety, dorodnych drzew ubywa, co utrudnia im znalezienie dogodnych miejsc do lęgów. Okazuje się, że rolę tychże drzew z powodzeniem mogą pełnić wysokie słupy energetyczne.

Rybołów (Pandion haliaetus) to ptak drapieżny, osiągający masę do 2 kg przy rozpiętości skrzydeł dochodzącej do 170 cm. Ma brązowo-białe ubarwienie, charakterystyczny ciemny pas wzdłuż oczu i nieco nastroszone pióra na tyle głowy.

Rybołowy są ptakami wędrownymi. Do Polski przylatują najczęściej na przełomie marca i kwietnia, niekiedy nawet później. Po odchowaniu młodych, najczęściej pod koniec sierpnia, opuszczają nasz kraj.

Podobnie jak bociany białe, rybołowy z reguły wracają do tych samych gniazd przez kilkanaście lat. Głównym pożywieniem tych ptaków są ryby.

Dowiedz się więcej z książki
Prawo ochrony środowiska. Zagadnienia podstawowe
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

Z danych gorzowskiego RDOŚ wynika, że w Lubuskiem gniazduje do ośmiu par rybołowów, co stanowi ok. 20 proc. krajowej populacji tych rzadkich ptaków. Obecnie rybołów należy do jednych z najbardziej narażonych na wyginięcie gatunków ptaków szponiastych w Polsce.

„Stąd podejmowanie działań na rzecz ochrony czynnej przedmiotowego gatunku na Ziemi Lubuskiej ma kluczowe znaczenie, dla zachowania całej populacji krajowej” - podkreślił Bielewicz.

Dodał, że doświadczenia zebrane na Ziemi Lubuskiej w zakresie stosowania tej dość „eksperymentalnej” jeszcze w kraju metody (montażu platform na słupach energetycznych - PAP) będą stanowiły naukową podstawę dla możliwości jej szerszego wdrażania na terenie całej Polski zachodniej.

Rybołów podlega w Polsce ścisłej ochronie gatunkowej, a jego siedliska lęgowe dodatkowo chronione są w ramach specjalnie tworzonych stref ochronnych wokół gniazd tych ptaków. (PAP)