"Chcielibyśmy wspólnie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości przygotować pakiet informacyjny - z jednej strony - dla administracji, bo bardzo często mówimy, że mamy literę prawa, która jest martwa, ponieważ nie stosują jej przedstawiciele administracji na niższych poziomach. Ale też będziemy się spotykać z przedsiębiorcami" - wskazała minister Emilewicz.

Jak podkreśliła, urzędnicy ministerstwa, ministrowie opowiedzą, "jakie zapisy mamy w Konstytucji dla Biznesu".

"Będziemy chcieli się spotykać z urzędami wojewódzkimi, urzędami skarbowymi i z przedsiębiorcami - lokalnymi, nie zawsze w miastach wojewódzkich. Częściej chcielibyśmy schodzić nawet na poziom powiatowy" - wyjaśniła.

"Chcielibyśmy ruszyć wiosną z takim programem informacyjnym" - powiedziała. Chodzi o to, jak zaznaczyła, by wyjaśnić, jak rozumieć zapisy pięciu zasadniczych ustaw, które zmieniają ponad 200 aktów prawnych w Polsce.

Szefowa Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii zaznaczyła, że formuła tych spotkań jest obecnie opracowywana. "Poprosiliśmy PARP o przygotowanie, jak taki program mógłby wyglądać" - wskazała.

Co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone; działalność nierejestrowa; ulga na start dla początkujących przedsiębiorców; powołanie Rzecznika MŚP; osobna ustawa dla inwestorów zagranicznych - to niektóre założenia Konstytucji Biznesu, którą Sejm uchwalił w piątek.

Konstytucja Biznesu to pakiet 5 ustaw dot. zmian w prawie gospodarczym: Prawa przedsiębiorców; ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców; ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy; ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP; ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej. (PAP)