Obwodnica Jastrzębia ma stać się częścią tzw. Drogi Głównej Południowej. To jedna z dwóch planowanych osi komunikacyjnych okręgu rybnickiego - od skrzyżowania z DK-81 w Pawłowicach – poprzez Jastrzębie, Mszanę i tamtejszy węzeł z autostradą A1, Wodzisław Śląski do Rydułtów i węzła z mającą tamtędy przebiegać Regionalną Drogą Racibórz-Pszczyna.

Dotąd budowę Drogi Głównej Południowej na swoim terenie rozpoczął samorząd Jastrzębia Zdroju. Otacza ona miasto od północy. Pierwszy etap objął odcinek od ul. Pszczyńskiej w kierunku ul. Rybnickiej, do ul. Stodoły. Odcinek wzdłuż ul. Pszczyńskiej jest dwujezdniowy, a pozostała część – jednojezdniowa, po jednym pasie ruchu w każdą stronę.

Wykonawcą prac było konsorcjum firm Bogl a Krysl oraz Budmax. Budowa trwała od października 2010 r. i kosztowała 53,2 mln zł. Wartość obejmującego tę część inwestycji unijnego projektu założono na 57,2 mln zł, w tym 48,2 mln zł (85 proc.) dofinansowania unijnego i 1,5 mln zł dofinansowania z budżetu woj. śląskiego.

W sierpniu przyszłego roku ma być gotowa druga część obwodnicy. Poprowadzi ona przez ul. Pochwacie i ul. Długą, wzdłuż składowiska odpadów pogórniczych „Pochwacie”, przetnie ul. Połomską, pobiegnie przez teren kopalni Jas-Mos, a dalej skręci do ul. Wodzisławskiej w Mszanie.

Wykonawcą tych prac jest konsorcjum firm: M-Silnice i Rybnickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Drogowego; podpisana w październiku ub. roku umowa ma 17-miesięczny termin wykonania i jest warta ponad 122 mln zł. Wartość unijnego projektu na tę część inwestycji oszacowano na 166,4 mln zł, w tym 98,6 mln zł (60,8 proc.) dofinansowania unijnego i 27,5 mln zł z budżetu woj. śląskiego.

Jastrzębski samorząd podkreśla, że budowa Drogi Głównej Południowej w tym mieście jest największą i najdroższą realizowaną przezeń inwestycją. Jest jednak potrzebna, ponieważ nawet jako samodzielna obwodnica skomunikuje obszary inwestycyjne, odciąży centrum, wyprowadzi z miasta ruch ciężarowy i usprawni połączenia z układem komunikacyjnym województwa i kraju.

Na razie nie wiadomo, w jakim terminie powstaną pozostałe odcinki planowanej Drogi Głównej Południowej – poza Jastrzębiem.

W aktualnej wersji projektu nowego Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego (RPO), który obejmie tzw. kluczowe inwestycje współfinansowane ze środków unijnych w latach 2014-2020, przewidziano budowę całego odcinka na zachód od Jastrzębia. Przedsięwzięcie to oszacowano na 900 mln zł, w tym 720 mln zł unijnego dofinansowania.

We wcześniejszej wersji projektu nowego RPO znalazła się też budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od drogi krajowej nr 45 w gminie Rudnik do granicy Rybnika – o tej samej wartości. W aktualnej wersji projektu programu zakres tej inwestycji został zmniejszony z 900 do 400 mln zł.

We wcześniejszej wersji projektu RPO obie te inwestycje znajdowały się na tzw. liście rezerwowej, co wywołało protesty zainteresowanych samorządów i społeczności. W nowej wersji projektu Programu wszystkie propozycje trafiły na jedną ułożoną alfabetycznie listę, a o kolejności ew. realizacji ma decydować stopień ich przygotowania.
 

Z tej perspektywy prawdopodobna jest szybsza budowa odcinka Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna na terenie Rybnika. Projekt ten o wartości 560 mln zł (w tym 300 z UE) od początku znajdował się na głównej liście proponowanych projektów kluczowych - koordynujący go rybnicki samorząd jest bardziej zaawansowany w przygotowywaniu dokumentacji.