Wstępne umowy na realizację 30 projektów dofinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, podpisali w Kielcach włodarze 10 gmin i przedstawiciele zarządu regionu. Koszt inwestycji to ponad 73 mln zł, a dofinansowanie z UE ma wynieść ponad 62 mln zł.

ZIT jest nowym instrumentem współpracy samorządów. Chodzi w nim o tworzenie wspólnych projektów dla miast oraz otaczających je gmin, czyli tzw. obszarów funkcjonalnych. To także nowy model współpracy samorządów, które wspólnie z władzami województwa ustalają z jednej strony - cele do osiągnięcia, a z drugiej - inwestycje, jakie mają pomóc w ich realizacji.

W woj. świętokrzyskim przedsięwzięcia w ramach ZIT realizują samorządy skupione w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym (KOF) – to Kielce i 11 ościennych gmin.

Samorządy mogą wykorzystać fundusze ZIT m. in. na „Promowanie strategii niskoemisyjnych i zrównoważoną mobilność miejską” oraz „Ochronę i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo”.

Projekty mogą dotyczyć m. in. modernizacji systemów oświetlenia ulicznego na energooszczędne, instalacji baz zarządzania oświetleniem, budowy ścieżek rowerowych łączących gminy m. in. ze stolicą regionu, budowy komunikacyjnych centrów przesiadkowych, zagospodarowania zbiorników wodnych, terenów wypoczynkowych i budowy ścieżek dydaktycznych w miejscach atrakcyjnych pod względem krajobrazowym i przyrodniczym.

Gmina Masłów zrealizuje inwestycje za 6,78 mln zł. Dotyczą one wymiany przydrożnego oświetlenia, zagospodarowania terenu wokół zalewu w Cedzynie oraz budowy ścieżek rowerowych.

„To bardzo ważne zadania dla gminy, bo od lat mieszkańcy czekali, aby zostały zrealizowane. Szczególnie, jeśli chodzi o wymianę oświetlenia - dotyczyć to będzie obszaru całej gminy” – podkreślił w rozmowie z dziennikarzami wójt Masłowa, Tomasz Lato. Oszacował, że przyniesie to gminie oszczędności rzędu 40-50 proc. obecnych kosztów oświetlania miejsc publicznych.

Projekt związany z budową ścieżek rowerowych, dotyczy także utworzenia miejsc postojowych dla cyklistów. Szlak ma powstać, m. in. na niebezpiecznym, a chętnie odwiedzanym przez rowerzystów odcinku drogi biegnącym przełomem Lubrzanki - od Mąchocic Kapitulnych do Św. Katarzyny. Odcinek od strony gminy Bodzentyn ma sfinansować sąsiedni samorząd.

Ważną inwestycją będzie też zagospodarowanie dla turystów i pod kątem edukacji ekologicznej liczącego 65 ha powierzchni, zalewu w Cedzynie. W ramach ZIT to przedsięwzięcie poza Masłowem, będzie realizowała też gmina Górno.

Łączny koszt przedsięwzięcia, zakładającego m. in. budowę oświetlonej trasy dla pieszych i rowerzystów wokół akwenu, parkingów, zaplecza sanitarnego dla turystów, i ścieżki edukacyjnej ze stanowiskami obserwacji osobliwości przyrody, to wg. szacunków 4,43 mln zł.

„Będziemy chcieli wreszcie zagospodarować ten zbiornik na miarę jego możliwości oraz oczekiwań turystów i mieszkańców. Nie mielibyśmy możliwości sfinansowania takiej inwestycji z własnego budżetu” - podkreślił wójt Górna, Przemysław Łysak.

Z kolei gmina Daleszyce będzie ze środków ZIT finansowała budowę przesiadkowego centrum komunikacyjnego. Za niemal 1,5 mln zł powstanie parking rowerowy i samochodowy oraz poczekalnia z interaktywnym rozkładem jazdy, informacją turystyczną i bezpłatnym dostępem do internetu. „Gmina jest największą w powiecie kieleckim pod względem terytorialnym. Stworzenie tego centrum spowoduje, że mieszkańcy będą dojeżdżać do jednego miejsca, gdzie przesiądą się w linie autobusowe, skąd łatwiej potem dojadą do Kielc” - wyjaśniał burmistrz Daleszyc, Dariusz Meresiński.

Samorządy KOF mają do dyspozycji w ramach ZIT w programie regionalnym 82 mln euro (ponad 300 mln zł). Mogą też aplikować w otwartych konkursach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w którym woj. świętokrzyskie ma wykorzystać niemal 1,4 mld euro środków UE. (PAP)