Nowy kanał zostanie zbudowany pod ul. Marymoncką na odcinku od ul. Żeromskiego do trasy Most Marii Skłodowskiej-Curie. Powstanie równolegle do wybudowanego w 1961 r. kolektora "Burakowski", który zbiera ścieki z centralnych i północnych dzielnic lewobrzeżnej części Warszawy.

"Burakowski-Bis" ma zwiększyć bezpieczeństwo sieci kanalizacyjnej stolicy, szczególnie podczas intensywnych opadów deszczu, gdy instalacja staje się niewydolna, a nadmiar deszczówki zrzucany jest do Wisły. Jego powstanie umożliwi też renowację wyeksploatowanego i awaryjnego kolektora "Burakowski". Gdy powstanie nowy kanał, stary zostanie czasowo wyłączony i wyremontowany, a po zakończeniu wszystkich prac w sieci będą działać obydwa kolektory.

Przy budowie kolektora "Burakowski-Bis" wykorzystano zaawansowaną technologię mikrotunelingu, która umożliwia prowadzenie robót bez rozkopywania ulic. Prace będą wykonywane metodą podobną do tej, jaką wykorzystuje się przy budowie centralnego odcinka II linii metra - kanał zostanie wydrążony przez wprowadzoną pod ziemię tarczę, a urobek, dzięki specjalnej instalacji, będzie na bieżąco transportowany na powierzchnię.

"Dużo bardzo drogich inwestycji w Warszawie dzieje się pod ziemią. O budowie metra słyszymy częściej, bo dotyczy centrum miasta i przebiega nie bez pewnych uciążliwości. Tutaj te uciążliwości występują w ograniczonym zakresie, bo po raz pierwszy taki kolektor jest budowany metodą ciągłą, za pomocą tarczy drążącej" - powiedziała we wtorek podczas uroczystego rozpoczęcia prac prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Utrudnienia dla kierowców w związku z budową nowego kanału będą ograniczone do minimum. Wszystkie prace w rejonie ul. Marymonckiej mają odbywać się punktowo, a budowa jednorazowo zajmie tylko część jezdni na odcinku kilkuset metrów. Roboty rozpoczęły się w rejonie trasy Most Marii Skłodowskiej-Curie i będą postępować w kierunku ul. Żeromskiego.

Podczas budowy powstaną wzdłuż ul. Marymonckiej kolejno cztery wykopy. W miejscach tych ulica będzie zwężona do dwóch pasów - po jednym w każdym kierunku.

Jak tłumaczył prezes spółki Inżynieria z Rzeszowa budującej kolektor Jerzy Żyła tarcza drążąca będzie pracować 24 godziny na dobę; każdego dnia pokona dystans 10-15 metrów. "Burakowski-Bis" powstanie na głębokości od 8 do 11 m i będzie miał ponad 3 km długości. Tarcza mikrotunelingowa ma średnicę 3,32 m, a samo urządzenie drążące mierzy 8 metrów długości i waży blisko 100 ton.

Drążenie i układanie samego kanału potrwa 13 miesięcy, a zakończenie wszystkich prac wzdłuż ul. Marymonckiej zaplanowane jest do końca 2015 r. "Zostawimy po sobie nową ulicę, nowe ścieżki rowerowe i chodniki; nawierzchnia od ul. Żeromskiego do Mostu Północnego będzie całkowicie wymieniona" - zapewnił Żyła i dodał, że sama technologia wiercenia nie będzie oddziaływać na okoliczne budynki.

 

Kolektor "Burakowski-Bis" powstaje w ramach projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie - Faza IV”, współfinansowanego z Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Jak powiedziała Hanna Gronkiewicz-Waltz, cały budżet tego przedsięwzięcia wynosi 1,5 mld zł, z czego ponad 800 mln zł stanowi dofinansowanie ze środków UE.

„Koszt netto budowy samego kolektora +Burakowski-Bis+ to prawie 194 mln zł” – powiedział PAP rzecznik Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st Warszawie S.A. Roman Bugaj. (PAP)