Zgodnie z wprowadzoną zmianą, chętni na skorzystanie z bonifikaty będą mieli teraz 5 lat na wybudowanie domu, zamiast dotychczasowych 3 lat. Jak poinformował w czwartek rudzki magistrat, to efekt docierających do samorządowców próśb.

„Program okazał się strzałem w dziesiątkę, ale (…) problemy sprawiały np. przedłużające się procedury związane z wycinką drzew, bo miasto bardzo długo czeka na pozwolenie ich usunięcia z miejsc, gdzie budujemy drogi dojazdowe do tych działek” - wyjaśniła cytowana prezydent miasta Grażyna Dziedzic. „Przyspieszyć tych procedur nie możemy, modyfikujemy więc założenia naszego programu” - wskazała.

Program wspierania budownictwa jednorodzinnego w Rudzie Śląskiej ruszył w 2015 r., zgodnie z przedwyborczą deklaracją prezydent Grażynę Dziedzic. Miejskie działki mieszkaniowe są oddawane w użytkowanie wieczyste osobom, które wystartują w zorganizowanych przez miasto przetargach i zaoferują najwyższą cenę, a następnie - po spełnieniu określonych wymagań - mogą kupić nieruchomości na własność z bonifikatą wynoszącą 75 proc.

Główne warunki to: wybudowanie budynku, zgłoszenie go do użytkowania i do opodatkowania oraz zamieszkanie w nim w terminie, który będzie teraz wynosił 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego. Nabywca musi też zapłacić cenę nieruchomości jednorazowo do dnia zawarcia umowy sprzedaży, nie posiadać zaległych zobowiązań finansowych względem miasta i nie korzystać z ulg w spłacie należności przypadających miastu.

„To warunki obowiązujące wszystkich chętnych na wykup działki z bonifikatą. Z wydłużonego czasu na budowę domu skorzystają więc również ci, którzy nabyli prawo użytkowania wieczystego działek przed dzisiejszą uchwałą” – podkreśliła szefowa wydziału gospodarki nieruchomościami w rudzkim magistracie Iwona Frankowicz–Frank.

W ciągu pierwszych dwóch lat funkcjonowania programu miasto przekazało w użytkowanie wieczyste 93 nieruchomości, a wpływy do budżetu miasta z tego tytułu wyniosły ponad 3,3 mln zł netto. To suma pierwszych opłat, wynoszących 15 proc. kwot wylicytowanych w przetargach oraz - w przypadku niektórych lokalizacji - kosztów nabycia udziałów w drogach dojazdowych.

W tym roku miasto oddało już w użytkowanie wieczyste pod budownictwo jednorodzinne 14 nieruchomości, z czego wpływy do budżetu wyniosły ponad 560 tys. zł. Do końca 2017 r. samorząd planuje jeszcze oddanie w użytkowanie wieczyste 74 nieruchomości w dzielnicach: Bielszowice (61 nieruchomości, ul. Kingi i Górna) oraz Kochłowice (13 nieruchomości, ul. Jagiełły).

Miasto, prócz działek pod budownictwo jednorodzinne przekazywanych w użytkowanie wieczyste, sprzedaje także tereny pod zabudowę mieszkaniową. W ub. roku było to 7 nieruchomości o łącznej powierzchni 1,1 ha, które sprzedano za prawie 0,7 mln zł netto. W ub. roku w Rudzie Śląskiej sprzedano też 12 nieruchomości o łącznej powierzchni 18,89 ha pod inwestycje. Dochód z tego tytułu wyniósł 5,9 mln zł netto.(PAP)