Jak powiedział dyrektor urzędu Tomasz Bobin, Budimex przedstawił najtańszą ofertę. Prace na poligonie wycenił na 49,8 mln zł. W kosztorysie inwestorskim wartość robót oszacowano na 111,1 mln zł.

Przetarg na umocnienie użytkowanego przez wojsko brzegu był dwustopniowy. W pierwszym etapie firmy składały wnioski o dopuszczenie do postępowania. W drugim wybrane przez urząd przedstawiały konkretne oferty.

Do pierwszego etapu zgłosiło się 9 podmiotów. Do drugiego przeszło 8. Oferty złożyło 5. Jak poinformował dyrektor Bobin, proponowane ceny wahały się w przedziale od 49,1 mln zł do 79,5 mln zł.

Umocnienie brzegu na terenie Centralnego Poligonu Sił Powietrznych (CPSP) będzie polegało na zaprojektowaniu i wykonaniu m.in. wałów przeciwsztormowych o wysokości 5 metrów, które będą zabezpieczać plażę, wydmy i las przed zniszczeniem, oraz wyremontowaniu 18 odcinków istniejących dróg leśnych.

Inwestycja obejmie cztery odcinki plaży o łącznej długości 4,5 km, z czego 1,3 km znajduje się na terenie woj. pomorskiego, zaś 3,2 km na terenie woj. zachodniopomorskiego.

Prace maja być wykonane w ciągu 22 miesięcy od podpisania umowy z firmą, która wygrała przetarg. Inwestycja jest w 85 proc. dofinansowana z unijnych funduszy pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).

Umocnienie brzegu ma zatrzymać postępującą od kilkunastu lat erozję plaży i wydm na terenie Centralnego Poligonu Sił Powietrznych (CPSP).

Z prowadzonych obserwacji wynika, że w 1999 r. na skutek wezbrań sztormowych morza średnie ubytki na plaży wynosiły 270 m sześć. na 1 km linii brzegowej, natomiast w 2011 r. było to już 1500 m sześć na 1 km linii brzegowej.

Sztormy doprowadziły m.in. do zniszczenia kilku dróg technicznych, asfaltowej szosy na wysokości dowództwa poligonu. Z powodu erozji wydm trzeba było rozebrać jeden z wojskowych budynków. Morze zagraża strzelnicy i stanowiskom ogniowym.

CPSP funkcjonuje od 1952 r., a pod obecną nazwą od 2004 r. Wojskowy teren zajmuje na lądzie powierzchnię 2704 ha. Przylega do niego ok. 90 tys. ha poligonu morskiego. Na czas manewrów zamykana jest dla ruchu cywilnego wydzielona przestrzeń powietrzna.

Na CPSP ćwiczone są przede wszystkim ostre strzelania do celów powietrznych i nawodnych. Mogą się tam szkolić zarówno wojska lądowe, powietrzne, siły specjalne i marynarka. Jest to jeden z najbardziej uniwersalnych poligonów w Europie.