"32 proc. badanych przedsiębiorców (24 proc. w I kw. br. - PAP) stwierdziło, że w ciągu najbliższego półrocza będziemy mieli do czynienia ze wzrostem gospodarczym (...), czyli sytuacja gospodarcza będzie się poprawiała" - wskazała podczas konferencji prasowej Katarzyna Gurszyńska z Randstad.

Dodała, że przedsiębiorcy lepiej oceniają też kondycję ich firm. "We wszystkich regionach zdecydowana większość badanych ocenia swoją sytuację finansową, jako dobrą lub bardzo dobrą (65 proc. wskazań)" - mówiła.

Zaznaczyła, że jedynie 5 proc. badanych oceniło sytuację firmy jako złą. Z tej grupy co dziesiąta taka deklaracja pochodziła od pracodawców ze Wschodu kraju.

Czytaj: Firmy konsekwentnie zwiększają zatrudnienie

Z badania wynika, że coraz lepsze oceny prezentowane przez przedsiębiorców powodują, że rośnie ich apetyt na nowych pracowników. "Aż 31 proc. badanych firm przewiduje zwiększenie liczby etatów w najbliższych sześciu miesiącach" - mówiła Gurszyńska.

Dodała, że choć to wzrost w ujęciu kwartalnym tylko o 1 pkt proc., to odsetek ten jest obecnie najwyższy w od 2009 r.

Z badania wynika, że największe zapotrzebowanie na nowych pracowników będziemy mogli zaobserwować wśród firm z sektora handlu i napraw (34 proc. wskazań), produkcji (33 proc.) oraz budowlanki (31 proc.).

Jeśli natomiast chodzi o zróżnicowanie regionalne, to największy odsetek firm deklarujących zwiększenie zatrudnienia pochodziło z województw: lubuskiego, wielkopolskiego oraz kujawsko-pomorskiego.

Najmniej skłonne do zatrudniania - jak wynika z badania - mają być firmy z województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego oraz podkarpackiego, a także pomorskiego i zachodniopomorskiego.

Z zaprezentowanych danych wynika ponadto, że w ciągu ostatniego półrocza aż 39 proc. firm podniosło pensje swoim pracownikom. Były to głównie firmy z branży przemysłowej. W kolejnych miesiącach może być już nieco gorzej, gdyż podwyżki planuje 18 proc. badanych. Z kolei 76 proc. przedsiębiorców chce pozostawić je na dotychczasowym poziomie, a jedynie 2 proc. rozważa cięcie wynagrodzeń.

Opublikowana w poniedziałek 26. edycja badanie "Plany Pracodawców" została zrealizowana przez TNS Polska między 8 kwietnia a 7 maja br. na grupie 1000 firm. Autorzy badania zaznaczyli, że z próby wykluczono firmy zatrudniające poniżej 10 osób, a także te zajmujące się doradztwem personalnym oraz firmy, dla których agencje pracy tymczasowej nie świadczą usług.

Obecny na konferencji minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz oceniając wyniki badania stwierdził, że napawają one optymizmem. Apelował jednocześnie do przedsiębiorców, by "odważniej podchodzili do podnoszenia płac".

"Sama praca już nie jest wartością samą w sobie. Wartością jest jakość tej pracy, jakość zatrudnienia, a ona w pierwszej kolejności musi oddziaływać na finanse polskich rodzin" - podkreślił Kosiniak-Kamysz. (PAP