Trzy podpisane w środę umowy, jak poinformował w środę Urząd Marszałkowski w Katowicach, zamykają realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) "w starym rozdaniu unijnym na lata 2007-2013".

Samorządy lokalne za ok. 3 mln zł (łącznie) wykonają instalacje fotowoltaiczne oraz solarne. Będą one zasilać w energię domy prywatne oraz budynki publiczne. Na te inwestycje gminy pozyskały ok. 2 mln zł wsparcia unijnego.

Wicemarszałek województwa śląskiego Stanisław Dąbrowa podkreślał, że PROW w znacznej mierze przyczynia się do podniesienia standardu życia na wsi. Ocenił, że coraz więcej projektów promujących odnawialne źródła energii (OZE) powinny być wspierane - nie tylko - "ze strony środków unijnych".

Jak powiedziała PAP wójt gminy Dąbrowa Zielona Maria Włodarczyk, z podpisanej w środę umowy skorzystają 53 gospodarstwa. "Złożyliśmy wniosek tylko i wyłącznie na baterie fotowoltaiczne, które będą montowane na budynkach mieszkańców" - powiedziała i dodała, że projekt "traktują pilotażowo". Koszt całego projektu to ok. 960 tys. zł, z czego ok. 800 tys. ma pochodzić z środków unijnych.

"Obawiałam się bardzo, czy mieszkańcy w ogóle będą tym zainteresowani. Okazało się, że chętnych nie brakuje, co ogromnie cieszy" - powiedziała Włodarczyk i dodała, że w przypadku montażu instalacji na budynkach publicznych "poczekają do następnego rozdania".

W gminie Radziechowy-Wieprz z projektu skorzysta 21 gospodarstw. Gmina otrzymała też dofinansowanie dla dwóch szkół. W tej gminie również zainteresowanie projektem wśród mieszkańców było bardzo duże. "Instalacje fotowoltaiczne na pewno obniżą koszty ogrzewania, czy światła, co pozytywnie odbije się na środowisku" - powiedziała sekretarz gminy Jadwiga Górna.

W Koziegłowach - jak podkreślał burmistrz gminy i miasta Jacek Ślęczka - instalacje solarne powstaną w 63 gospodarstwach indywidualnych. "Jest to program pilotażowy i mamy nadzieję, że w kolejnym okresie programowania takie środki będą utrzymane, a my będziemy mogli kontynuować budowę tzw. odnawialnych źródeł energii" - powiedział Ślęczka.

Dodał, że zainteresowanie udziałem w projekcie wśród mieszkańców było spore, wpłynęło kilkaset wniosków. "Dofinansowanie wyniesie 75 proc. wartości inwestycji, pozostałe to wkład własny mieszkańców (25 proc.). Gmina będzie beneficjentem zarówno środków, jak i urządzeń, które będą montowane przez okres trwałości projektu, czyli 5 lat - to oznacza, że my będziemy tym majątkiem zarządzać. Po zakończeniu tego okresu przekażemy urządzenia za symboliczną złotówkę mieszkańcom" - poinformował Ślęczka.

Na realizację PROW w latach 2007-2013 w woj. śląskim Unia Europejska przeznaczyła ok. 672 mln zł. Największe wsparcie w wysokości ok. 305 mln zł zostało przeznaczone na działanie "Podstawowe usługi dla ludności wiejskiej". W efekcie, jak poinformował Urząd Marszałkowski, powstało m.in. 325 km nowych sieci wodociągowych, czy 205 km kanalizacyjnych. Za blisko 12 mln zł dofinansowania powstały też cztery nowe targowiska, a trzynaście zmodernizowano. Ponadto w 16 gminach powstały systemy gospodarowania odpadami komunalnymi.

Ok. 97 mln zł wsparcia pozyskało województwo śląskie na realizację projektów w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi". "Na wsiach wybudowano m.in. 140 świetlic oraz domów kultury, 136 obiektów sportowych oraz odnowiono centra w 93 miejscowościach. Unijne wsparcie pozwoliło także na odrestaurowanie 23 zabytkowych kościołów" - podał Urząd Marszałkowski.

Do tej pory wybudowano też i wyremontowano ok. 8 km wałów przeciwpowodziowych, ukształtowano 29,5 km koryt rzek oraz wybudowano i wyremontowano cztery zbiorniki wodne oraz trzy zbiorniki suche przeciwpowodziowe (działanie "Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi").

W województwie śląskim realizowana jest inicjatywa Leader, której celem jest aktywizacja społeczności wiejskich poprzez m.in. włączenie mieszkańców do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw społecznych, poprzez tzw. Lokalne Grupy Działania (obecnie funkcjonuje 15 lokalnych grup działania oraz jedna międzywojewódzka). Lokalne Grupy Działania dysponują budżetem w wys. ponad 151 mln zł. Programem objętych jest prawie milion mieszkańców.(PAP)