Umowa z Funduszem Regionu Wałbrzyskiego została podpisana w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskie – poinformował w środę PAP rzeczniczka Banku Gospodarstwa Krajowego Anna Czyż. Fundusz otrzyma do rozdysponowania ponad 6 mln zł. Druga umowa z Polską Fundacją Przedsiębiorczości zostanie podpisana w ciągu najbliższych kilku dni, a instytucja ta na pożyczki dostanie ponad 3 mln zł – przekazała Czyż.

O pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą ubiegać się bezrobotni z Dolnego Śląska, którzy ukończyli 30 lat. Pieniądze będą mogły zostać przeznaczone na bieżącą działalność lub cele związane z uruchomieniem biznesu: np. pokrycie kosztów zakupu towarów, niezbędnych urządzeń lub maszyn, a także przystosowania lokalu bądź korzystania z usług księgowych.

Jak podał BGK, oprocentowanie takich pożyczek to 0,175 proc. w skali roku. Wsparcie skierowane będzie w szczególności do osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy: osób po 50. roku życia, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych lub o niskich kwalifikacjach – podała Czyż.

Według BGK pożyczki pozwolą na stworzenie 180 nowych miejsc pracy. „Planujemy, że do końca 2023 r. na wsparcie w zakładaniu nowych przedsiębiorstw przeznaczymy w woj. dolnośląskim prawie 56 mln zł. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości to jeden z filarów strategii BGK. Z naszą pomocą w ciągu czterech ostatnich lat powstało prawie 3,7 tysiąca nowych działalności w całej Polsce, z czego prawie 300 na Dolnym Śląsku” – powiedział, cytowany w komunikacie, członek zarządu BGK Przemysław Cieszyński.

Z danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu wynika, że stopa bezrobocia w styczniu 2018 r. wyniosła 6,0 proc. w regionie i 2,2 proc. we Wrocławiu. Oznacza to, że bez pracy pozostaje odpowiednio 72 tys. osób w całym województwie i 8,5 tys. w jego stolicy.

Nowy fundusz wspierający rynek pracy jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Dysponuje nimi Zarząd Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca, które we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego przeznaczą na rozwój regionu 642 mln zł. Łącznie ze środkami własnymi pośredników finansowych będzie to prawie 750 mln zł. Pieniądze te pozwolą stworzyć stałe programy wsparcia trzech kluczowych obszarów: zwiększania konkurencyjności MŚP, termomodernizacji budynków oraz pobudzania przedsiębiorczości.(PAP)

Działalność gospodarcza. 542 pytania i odpowiedzi >>