Według projektu urzędu marszałkowskiego, na terenie województwa opolskiego miałby obowiązywać zakaz ogrzewania domów przy pomocy węgla niskiej jakości, węgla brunatnego i wilgotnego drewna. Uchwała przewiduje także konieczność zastąpienia starszych pieców i kominków urządzeniami co najmniej piątej generacji. Według szacunków urzędu, w skali regionu wymianie podlegałoby kilkadziesiąt tysięcy źródeł ciepła. W trakcie konsultacji wskazywano, że dla wielu gospodarstw barierą nie do pokonania będą koszty zakupu ekologicznych paliw i palenisk, z których część może wymagać wymiany kominów.

"Jesteśmy zdeterminowani. Według naszych doświadczeń, każdy alert smogowy to o 20 proc. więcej przyjęć w szpitalach osób z problemami układu oddechowego i krążenia. Te zmiany wymuszą na nas tak czy inaczej uregulownia unijne i wprowadzające je w życie rozporządzenia naszego państwa, które jasno określą normy paliw i emisji z kominów. Problem w tym, że nikt nam nie mówi, gdzie nasi obywatele mają zdobyć pieniądze, by kupić urządzenia, które mogą je spełnić" - powiedział na konferencji prasowej przed sesją sejmiku województwa jego przewodniczący dr Norbert Krajczy.

Marszałek Buła poinformował, że będzie zabiegał w UE o zgodę na przeznaczenie części środków pomocowych będących w dyspozycji samorządu właśnie na wdrożenie przepisów antysmogowych w życie. "Z moich informacji wynika, że Komisja Europejska wyraziła zgodę na takie działania na wniosek województwa małopolskiego. Uchwały antysmogowe wprowadzają kolejne województwa południowej Polski. Działając według tych samych standardów mamy szansę na radykalne poprawienie jakości życia w znacznej części kraju, bo powietrze nie zna pojęcia granic administracyjnych. Musimy jednak opracować system wsparcia, z którego będą mogli skorzystać ci mieszkańcy naszego regionu, którzy będą zmuszeni do dokonania kosztownych inwestycji w swoich gospodarstwach domowych" - powiedział marszałek.

Uchwała antysmogowa ma trafić pod głosowanie radnych sejmiku województwa opolskiego 26 września i obowiązywać już w zbliżającym się sezonie grzewczym. (PAP)