Oferta publiczna spółki związana była z podziałem spółki Impel. Inwestorzy objęli w sumie 39.016.422 akcji serii B, D i E.

Podział Impela został dokonany poprzez przeniesienie części majątku spółki Impel, tj. Zakładu Ecoimpel, na Vantage Development (VDSA) w zamian za akcje VDSA. Transakcja nie wiązała się z obniżeniem kapitału zakładowego Impel.

W oparciu o wycenę VDSA ustalono, iż wartość godziwa 1 akcji podziałowej VDSA wyniosła 4,72 zł, a parytet wymiany akcji wyniósł 1:3,2109. Oznacza to, że każdy akcjonariusz Impela, z tytułu posiadania jednej akcji Impela otrzymał 3,2109 akcji Vantage Development, zachowując dotychczas posiadane akcje Impela.

Aktywa, które zostały wniesione do Vantage, wycenione zostały na 184,23 mln zł na dzień 1 maja 2011 r.

Vantage Development jest firmą deweloperską powiązaną z grupą kapitałową Impel. Koncentruje swoje działania na rynku wrocławskim. Spółka realizuje projekty zarówno mieszkaniowe, jak i biurowe.(PAP).