Nabór wniosków prowadzony będzie od 4 do 22 września br. Budżet programu to 200 mln zł, z czego 41 mln zł przeznaczono na dotacje, a 159 mln zł na pożyczki.

Fundusz wyjaśnił, że szansę na wsparcie finansowe mają przedsięwzięcia zmierzające do obniżenia zużycia energii i paliw w publicznym transporcie zbiorowym – dotyczące taboru (zakup nowych autobusów elektrycznych, szkolenie kierowców pojazdów publicznego transportu zbiorowego z obsługi bezemisyjnego taboru) lub infrastruktury i zarządzania (modernizacja bądź budowa stacji ładowania pojazdów publicznego transportu zbiorowego w zakresie dostosowania do autobusów elektrycznych pod warunkiem, że stacja ładowania wykorzystywana będzie wyłącznie do obsługi publicznego transportu zbiorowego).

O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, spółki komunalne, które działają w celu wykonania zadań samorządu związanych z publicznym transportem zbiorowym oraz inne podmioty świadczące usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na podstawie umowy zawartej z samorządem. (PAP)