Kaznowska przedstawiła w czwartek wieczorem informację prezydent m.st. Warszawy w sprawie rewaloryzacji Ogrodu Krasińskich - ze szczególnym uwzględnieniem wycinki drzew. Przeciwko wycince od tygodni protestują m.in. mieszkańcy Warszawy i ludzie kultury.

Kaznowska tłumaczyła, że "nie wycięto żadnego drzewa będącego pomnikiem przyrody", a drzewa cenne gatunkowo - pozostały w parku do "naturalnej śmierci".

Jak poinformowała, w zamian za wycięte drzewa Zarząd Terenów Publicznych zobowiązany został do posadzenie 91 drzew, będą to m.in. modrzewie, świerki, klony, kasztanowce, dęby, jabłonie.

Przedstawiciel nieformalnej grupy protestujących "Zielona moc" Karol el Kashif stwierdził, że park w całości wpisany był jako historyczny zabytek, i że - wbrew temu, co mówi Kaznowska - wycięto m.in. bardzo cenny okaz derenia.

Protestujący przeciwko wycince drzew w warszawskim Ogrodzie Krasińskich złożyli wniosek do NIK. Chcą zbadania, czy konkurs, w wyniku którego wyłoniono projekt rewitalizacji ogrodu, oraz przetarg na prace zostały przeprowadzone transparentnie. Niepokój wnioskodawców budzi także gospodarowanie pieniędzmi publicznymi przeznaczonymi na roślinność miejską oraz sposób przeprowadzania przetargów dotyczących rewitalizacji warszawskich parków. We wniosku domagają się zbadania dwu jednostek podległych Urzędowi m.st. Warszawy: Urzędu Stołecznego Konserwatora Zabytków i Zarządu Terenów Publicznych.

Wcześniej protestujący wysłali list do Generalnego Konserwatora Zabytków, w którym domagali się utworzenia specjalnej komisji do oceny skutków wycinki drzew i zasadności prowadzonych tam prac. Pod listem podpisało się 1300 osób, wydarzenie "Wyrażam sprzeciw wobec masakry drzew w Ogrodzie Krasińskich" na Facebooku poparło prawie 6 tys. osób. W związku z protestami mieszkańców Warszawy generalny konserwator zabytków Piotr Żuchowski zobowiązał Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do przeprowadzenia kontroli w tej sprawie.

Wycięciu drzew przeciwstawił się także aktor Olgierd Łukaszewicz, który złożył doniesienie do Prokuratury Rejonowej Śródmieście Północ w Warszawie.

Zgodnie z wyłonionym w konkursie projektem architektonicznym w Ogrodzie Krasińskich mają zostać przywrócone m.in. historyczne osie widokowe, altana na wzniesieniu przy stawie oraz drzewostan zgodny z historycznymi założeniami, ma powstać też duży plac zabaw dla dzieci. Na realizację projektu przeznaczono prawie 16 mln zł.

Historia Ogrodu Krasińskich sięga XVII w., w 1895 r. przekształcono go zgodnie z założeniem warszawskiego ogrodnika i architekta Franciszka Szaniora.