Jak poinformowało Ministerstwo Środowiska na swojej stronie internetowej, w pierwszym półroczu podpisano 60 umów o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). "Dzięki nim samorządy i przedsiębiorcy uzyskali dostęp do ponad 1,5 mld zł środków z UE" - podkreślił resort.

Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na ograniczenie emisji zanieczyszczeń w Elektrociepłowni Tychy, wykonanie instalacji do podawania biomasy w elektrowniach Opole i Dolna Odra czy stworzenie systemu prognozowania pogody i przewidywania zagrożeń meteorologicznych Metro-Risk. Dofinansowana zostanie m.in. Elektrociepłownia Siekierki - pieniądze mają być przeznaczone na budowę instalacji katalizacyjnego odazotowania w dwóch kotłach.

Dotychczas w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko zatwierdzono 608 projektów o wartości ponad 40 mld zł. POIiŚ finansuje m.in. rozbudowę infrastruktury komunalnej, stosowanie nowoczesnych technologii w ochronie środowiska, ograniczenie zanieczyszczeń szkodliwych dla ludzi i środowiska, promocję zachowań ekologicznych - podał resort.

Najwięcej projektów środowiskowych realizowanych jest w województwach: śląskim (71), mazowieckim (68), małopolskim (53) i wielkopolskim (43).

Jak podało MŚ, ok. połowę środków, które Polska otrzymała do tej pory, przekazano m.in. na: budowę kanalizacji sanitarnej, oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody, likwidację starych składowisk odpadów oraz budowę nowych zakładów utylizacji i recyklingu odpadów, modernizację ciepłowni i elektrowni, unowocześnienie zakładów przemysłowych, ochronę przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych.

Resort podkreśla, że dzięki Programowi Infrastruktura i Środowisko "realizowane są projekty poprawiające stan środowiska, w którym żyjemy". W ramach ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza realizowanych jest 39 projektów, poprawy jakości wód powierzchniowych i gruntowych - 214, ochrony przyrody i bioróżnorodności - 130. (PAP)

mick/ pad/ jra/