Ankiety, które będą zbierane przez tydzień, mają dostarczyć informacji, czy krakowianie segregują śmieci, dlaczego to robią i jak: czy korzystają z kolorowych pojemników na odpady, z żółtych worków czy z żółtych pojemników umieszczanych przy budynkach wielorodzinnych. Osoby, które odpadów nie segregują, zostaną poproszone o wskazanie, co jest dla nich największą przeszkodą. Wyniki sondażu mają być znane w drugiej połowie grudnia.

„Chcemy się dowiedzieć, jakie są potrzeby mieszkańców. Czy segregują odpady, w jaki sposób, czy firmy odbierające od nich odpady umożliwiają recykling i co zrobić, żeby funkcjonujące w mieście rozwiązania były jeszcze lepsze i wygodniejsze dla mieszkańców” – powiedział PAP wiceprezes MPO Andrzej Natkaniec.

Segregacja odpadów będzie jednym z najważniejszych elementów nowego system gospodarowania odpadami, który zacznie obowiązywać od lipca przyszłego roku. Zgodnie z wymogami UE, do 2020 recykling powinien obejmować połowę odpadów komunalnych - jeśli się do tego nie dostosujemy, Polsce grożą kary.

Rocznie w Krakowie wytwarzanych jest ok. 370 tys. ton odpadów. Zaledwie ok. 12-15 proc. z nich jest zbieranych selektywnie, 7 proc. – kompostowanych. Reszta jest gromadzona na składowiskach.

System zbierania posegregowanych odpadów do kolorowych pojemników działa w Krakowie od 1994 r. Początkowo na ulicach stało 50 zestawów takich pojemników, w szczytowym momencie miasto miało ich 600, a obecnie jest ich 487. Część mieszkańców korzysta z żółtych worków lub żółtych pojemników na odpady, które mogą być poddane recyklingowi.

Ankieterzy będą przeprowadzać badania w poszczególnych dzielnicach, ankiety są też dostępne w internecie. Partnerem kampanii jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach najpóźniej do 1 lipca 2013 r. w gminach ma powstać nowy system gospodarowania odpadami. Właścicielem odpadów stanie się gmina, to ona ustali m.in. stawki za wywóz śmieci, które zapłaci każdy z mieszkańców. Gmina będzie też odpowiedzialna za zorganizowanie systemu odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i za ich późniejsze zagospodarowanie. (PAP)

wos/ mki/ ura/